Artos Norma Bokförlag

Hittade 288 böcker från Artos Norma Bokförlag.


Bokomslag för Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad

Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad

 • Häftad
  Svenska

I Bibelns början berättas det om hur Gud skapar människantill man och kvinna, i dess slut beskrivs ett bröllopmellan Kristus och hans brud, som är kyrkan.Däremellan finns det många exempel på hur först relationenmellan Israels folk och Gud liknas ...

Bokomslag för Den gudomliga ekonomin : fornkyrkliga perspektiv

Den gudomliga ekonomin : fornkyrkliga perspektiv

 • Häftad

Lars Thunberg, en av vårt lands mer betydelsefulla teologer, har genom sin forskning och sina föreläsningar för många öppnat den tidiga kyrkans skatter i tanke och tro. I denna breda studie står Jesus Kristus i centrum, Gud och människa i en dynam...

Bokomslag för Människan och den ekologiska väven : om människan som mikrokosmos och som skapelsens förvaltare

Människan och den ekologiska väven : om människan som mikrokosmos och som skapelsens förvaltare

 • Häftad
  Svenska

Här presenteras för första gången på svenska en övergripande studie om miljöfrågorna utifrån ett ekumeniskt perspektiv. Två olika förhållningssätt ligger till grund. Det första är hämtat från forn- och östkyrkan; om att varje människa är ett unive...

Bokomslag för Om sann gemenskap

Om sann gemenskap

 • Danskt band

Vi lever i en tid där information och kunskap om allt från kvantfysik till kändisskvaller finns i överflöd, men den allra viktigaste frågan verkar bortglömd: Hur skall vi leva tillsammans? Religion och politik har lämnat fältet öppet och det är i ...

Bokomslag för Postilla : Gustaf Wingren predikar

Postilla : Gustaf Wingren predikar

 • Inbunden

Orden är viktiga. Orden om oss och till oss biter sig fast, häftar vid, blir en del av oss. Vi behöver de sanna och löftesrika orden, orden att lita till, orden som bjuder misströstan spetsen, orden som upprättar och ger livsmod - vi behöver evang...

Bokomslag för Brev till unga präster & pastorer i Kristi kyrka

Brev till unga präster & pastorer i Kristi kyrka

 • Häftad

Var finner en ny generation präster och pastorer vägledning för uppdraget som kyrkans herdar i en tid när gudstjänstlivet förflackas och teologin utarmas av rationalism och individualism? I ett nutida apostoliskt herdabrev, riktat framför allt til...

Bokomslag för Människor, platser och en doft av jord

Människor, platser och en doft av jord

 • Danskt band

Kan man läsa Nya testamentet utan bibelkritikens färgade glasögon? Den har med tiden blivit alltmer steril och fortsätter i den franska rationalismens och den tyska idealismens hjulspår utan att komma upp på fast mark igen. Det som i Nya testament...

Bokomslag för Paradiset åter : djurrätt och vegetarianism i kristen tro och tradition

Paradiset åter : djurrätt och vegetarianism i kristen tro och tradition

 • Inbunden
  Svenska

Människan är skapelsens krona och har en gudagiven rätt att göra vad hon vill med planetens ickemänskliga liv. Så förefaller den dominerande berättelsen om människans relation till djuren att se ut i kristendomen. Men den kristna kyrkan innehåller...

Bokomslag för Biskop Bertil undervisar : hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E. Gärtner

Biskop Bertil undervisar : hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E. Gärtner

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Mer än tecken : Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar

Mer än tecken : Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Självbiografi eller Historien om mina experiment med sanningen

Självbiografi eller Historien om mina experiment med sanningen

 • Häftad
  Svenska

MahatMa gandhi Mahatma Gandhi är den person som under 1900-talet höjer sig över de flesta. Hans liv och verk har bara inte något motstycke. När man läser hans gripande, roliga, starkt tänkvärda självbio- grafi blir man på något sätt återupprättad ...

Bokomslag för Att be med Guds ord

Att be med Guds ord

 • Häftad
  Svenska

Monastero di Bose, det ekumeniska klostret vid foten av Alperna, präglas mer än något annat av en Ordets spiritualitet. Denna flammande kärlek till Guds ord tändes hos Enzo Bianchi, kommunitetens grundare och prior, re- dan när han som ung greps a...

Bokomslag för Emilia Fogelklou, människan och gärningen : en biografi

Emilia Fogelklou, människan och gärningen : en biografi

 • Inbunden
  Svenska

Emilia Fogelklou var en av 1900-talets mest betydelsefulla kvinnor i vårt land. På många områden var hon föregångskvinna; pionjär i kvinnofrågor, inom pedagogik, psykologi och sociologi. Hon var forfattare och folkbildare. Som kväkare gav hon sig ...

Bokomslag för Lokal kyrklig identitet : en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg

Lokal kyrklig identitet : en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Brännpunkter : ur Thomas Mertons dagböcker

Brännpunkter : ur Thomas Mertons dagböcker

 • Inbunden
  Svenska

Han var en paradoxernas man. Präst, poet och fredsaktivist. Rebell under lydnadslöften. En ensling med exhibitionistiska drag, som när han dog femtiotre år gammal 1968 var världens mest kända trappistmunk. Kanske är det just hans motsägelsefulla d...

Bokomslag för Den helige Franciskus av Assisi

Den helige Franciskus av Assisi

 • Pocket
  Svenska

Franciskus av Assisi 1182-1226, är kanske denman inom kristenheten som mer än någon annan har visat vad kristen tro innebär när denförstås och leves ut helt. I snart 800 år har broder Frans väckt och uppväckt, tröstat och uppmuntrat oss. Än idag, ...

Bokomslag för När tron blir sång : om psalm i text och ton

När tron blir sång : om psalm i text och ton

 • Inbunden
  Svenska

Vad är en psalm? Säger psalmen något om författarens livserfarenhet och religiösa hemvist? Speglas tillkomsttid och omvärld i psalmen? Talar psalmens bildspråk till vår samtid? Vad betyder melodin?I tolv fristående kapitel med skiftande infallsvin...

Bokomslag för Dårskapens lov

Dårskapens lov

 • Inbunden
  Svenska

Erasmus av Rotterdam (14661536) är en av den europeiskakulturens främsta personligheter. Genom sin lärdom,sitt kritiska sinne och sin lust att blanda sig i tidensdebatter blev han en föregångare till vår tids västerländskaintellektuella.Dårskapens...

Bokomslag för Asketernas väg

Asketernas väg

 • Häftad
  Svenska

»Denna bok är som en korsfästelse. Orden driver in sina sjutumsspikar i kroppen. Satser som spjut stinger den högröstade egenviljan i sidan och tömmer den på sin omåttligt höga tro på sig själv. Döden är i annalkande. Och självet skälver.Asketerna...

Bokomslag för Utopia : landet ingenstans

Utopia : landet ingenstans

 • Häftad
  Svenska

ett nödvändigt inlägg i dagens debatt om ekonomi och sam- hälle av politikernas skyddshelgon Thomas More. Rolig, gripande och språkligt suverän!Thomas Mores Utopia som utkom 1516 har gett oss ordet utopi. Boken är den första moderna framtidsvision...

Bokomslag för Själavård i det offentliga rummet

Själavård i det offentliga rummet

 • Häftad
  Svenska

Frågespalter i tidningar kan fungera som ett nyckelhål att se in genom till andra personers »vardagsrum« och privata sfär. I den här boken analyseras material som är hämtat ur en frågespalt i Svensk Veckotidning år 1974-1975. Tidningens läsare har...

Bokomslag för Margit Sahlin : på väg mot verklighet

Margit Sahlin : på väg mot verklighet

 • Häftad
  Svenska

Margit Sahlin (1914-2003) gjorde under 1900-talet en banbrytande insats för kvinnans ställning i Svenska kyrkan. När hon, som en av Sveriges tre första kvinnliga präster, vigdes till sitt ämbete 1960, hade hon redan en lång kyrklig gärning bakom s...

Bokomslag för Luther själv : hjärtats och glädjens teolog

Luther själv : hjärtats och glädjens teolog

 • Inbunden
  Svenska

Som en röd tråd genom denna bok går den borttappadeglädjen i svensk lutherdom. Här finns inte »den lille Luther på axeln«, han som enligt många svenskar driver och stressar dem till ständig pliktuppfyllelse, förstör deras nöjen och inger dem dålig...

Bokomslag för Om sakramenten & Om mysterierna

Om sakramenten & Om mysterierna

 • Häftad
  Svenska

Ambrosius av Milano (ca 339-397) hör till den kristna kyrkans stora förkunnare, teologer och diktare. Var och en som studerat den tidiga kyrkans eller den kristna hymndiktningens historia är förtrogen med hans namn. Bortsett från några parafrasera...

Bokomslag för Störst av allt är kärleken

Störst av allt är kärleken

 • Inbunden
  Svenska

Vi längtar alla efter att älska och bli älskade. Vårt behov av kärlek är gränslöst. Vårt liv kretsar kring kärlek, en stor del av våra plågor är kärleksplågor. Ändå finns det knappast något ord som har blivit så tvetydigt som ordet »kärlek«- I Stö...

Bokomslag för Från biskop Brasks tid

Från biskop Brasks tid

 • Inbunden
  Svenska

Hans Brask, biskop i Linköping 1513-1527, är ett välkänt namn i svensk historia. Man har föreställt sig honom som en levnadsglad herreman, en driftig och ganska girig förvaltare av ett stort stift och en listig politiker, som lyckades överleva dra...

Bokomslag för Habermas, påven och tron : Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion

Habermas, påven och tron : Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion

 • Häftad
  Svenska

Religionen tycks ha gjort comeback i globaliseringens kölvatten. Vi lever inte längre i ett sekulärt, utan i ett postsekulärt tidevarv.Men vad betyder detta för religionens plats i dagen kultur och samhällsliv? Hur ska relationen mellan kyrka och ...

Bokomslag för I korsets tecken - Jesu sista dagar i Jerusalem

I korsets tecken - Jesu sista dagar i Jerusalem

 • Inbunden
  Svenska

Anders Sjöbergs nya bok erbjuder en givande läsning i fastetid. Vi får genom de fyra evangelierna följa Jesus på mycket nära håll under hans sista vecka i Jerusalem. En mängd historiska fakta och en djup inblick i texterna ger en levande och gripa...

Bokomslag för Vägen mellan öst och väst : Minnen, gränser, samband

Vägen mellan öst och väst : Minnen, gränser, samband

 • Inbunden
  Svenska

Svallvågorna från det andra världskriget nådde under 1940-talet också till Länna, en lugn sörmländsk socken strax söder om Strängnäs. Nära järnvägsstationen fanns ett interneringsläger för ryska soldater och officerare. Finska krigsbarn och estnis...

Bokomslag för Jesus : enkla betraktelser över frälsaren

Jesus : enkla betraktelser över frälsaren

 • Häftad
  Svenska

Dessa enkla betraktelser skrevs för ca 40 år sedan av en ortodox munk som levde i Frankrike och England. Han var starkt engagerad i arbetet för att ena kyrkorna. Han skrev ett par små böcker under pseudonym »En munk från östkyrkan«. Jesus - enkla ...

Bokomslag för Resebrev-från det heliga landet

Resebrev-från det heliga landet

 • Häftad
  Svenska

Egeria var en aristokratisk dam, troligen från Spanien, som på 380-talet företog en enastående resa i Orienten. På åsneryggen och utan någon större eskort tog hon sig genom Egypten och Palestina till Syrien. Resan avslutades med en färd genom Mind...

Bokomslag för Världen som ikon

Världen som ikon

 • Häftad
  Svenska

Prof Per-Arne Bodin presenterar här en insiktsfull beskrivning av och introduktion till den ryskortodoxa andliga traditionen. Boken börjar i den bysantinska bakgrunden med ett kapitel om ikonen och den bysantinska hymnen. Sedan följer kapitel om d...

Bokomslag för Till man och kvinna skapade Han dem : en introduktion till kroppens teologi

Till man och kvinna skapade Han dem : en introduktion till kroppens teologi

 • Häftad
  Svenska

Påven Johannes Paulus II är mest känd för vad han betyttför kyrkan internationellt och för världspolitiken. Däremotär Kroppens teologi, hans banbrytande verk om den mänskligasexualiteten så gott som helt okänt, trots att det kallats för »ensorts t...

Bokomslag för Låset av ull : utsikter över andliga landskap : essäer

Låset av ull : utsikter över andliga landskap : essäer

 • Inbunden
  Svenska

I dessa sublima essäer möter vi den ortodoxa världen i poesi och teologi, i ikonkonst och tillbedjan - i samband med namn som Alexander Schmemann och Joseph Brodsky, Gunnar Ekelöf och Sergej Bulgakov.

Bokomslag för Svenskt patristiskt bibliotek band 5, munkar och asketer

Svenskt patristiskt bibliotek band 5, munkar och asketer

 • Inbunden
  Svenska

Detta femte band av Svenskt Patristiskt Bibliotekär ägnat den tidiga monastiska rörelsen, någraav dess personligheter och den andliga ledningsom sprang fram ur den. Det finns i dag ett stortintresse för klosterlivet och därför har dessatexter inte...

Bokomslag för Historien och evigheten : essäer om Ryssland

Historien och evigheten : essäer om Ryssland

 • Inbunden
  Svenska

Ryssland har övertagit en bysantinsk ortodox högkultur uppfylld av andlig skönhet, av tankar på det gudomligas inträngande i skapelsen och av tidens uppgående i evigheten. Denna bok berättar om centrala motiv i denna idévärld och om vad som händer...

Bokomslag för Bönen : eller kort och lätt sätt att be

Bönen : eller kort och lätt sätt att be

 • Häftad
  Svenska

Som ung änka och benådad mystiker skulle Jeanne Marie de la Mothe Guyon, 1648-1717 (ofta kallad Madame Guyon), fängsla människoskarorna med en sådan respons att den väckte oro bland tidens predikanter. Hennes budskap var den totala överlåtelsen åt...

Bokomslag för "Herren är mitt ibland oss" : en analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från 1986 = "The Lord is among us" : an analysis of conceptions of the presence of God in the 1986 Swedish church service book

"Herren är mitt ibland oss" : en analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från 1986 = "The Lord is among us" : an analysis of conceptions of the presence of God in the 1986 Swedish church service book

 • Häftad
  Svenska

Anspråken om gudstjänst är svindlande. Mångamänniskor uppfattar gudstjänsten som insatt i enhelig tid och att Guds ord talas. I denna avhandlingdiskuteras hur föreställningar om gudsnärvaro, somkommer till uttryck i gudstjänsttexter, kan tolkas. I...