Artos Norma Bokförlag

Hittade 288 böcker från Artos Norma Bokförlag.


Bokomslag för Dag efter dag : Bergets tidebönsbok

Dag efter dag : Bergets tidebönsbok

 • Inbunden

Dag efter dag är en förnyad version av Bergets tidigare tidebönsbok som utgavs 1995. Den täcker hela kyrkoåret, bygger på fyra veckors läsning och fyra tideböner varje dag. Inledningsvis finns en hymnavdelning som tillika med alla antifoner och an...

Bokomslag för De andliga övningarna i kontemplativ form : en introduktion till den kontemplativa livshållningen och Jesusbönen

De andliga övningarna i kontemplativ form : en introduktion till den kontemplativa livshållningen och Jesusbönen

 • Häftad
  Svenska

Franz Jalics s.j. är född 1927 och alltjämt verksam i Tyskland som jesuitpräst. Han har tillfört Ignatius av Loyolas andliga öv- ningar en ny dimension i och med att han ger dem i kontemplativ form. Den som gör övningarna ska inte återskapa bibels...

Bokomslag för Gläd dig du kristen : dagliga betraktelser av Martin Luther

Gläd dig du kristen : dagliga betraktelser av Martin Luther

 • Häftad

Gläd dig du kristen är en samling texter av Martin Luther. De är valda och sammanställda för att passa som läsning för var dag under kyrkoåret. Samlingen skiljer sig från andra betraktelseböcker med luthetexter genom att den på ett allsidigt sätt ...

Bokomslag för Josef : Om Jesu far i bibeln och den kristna traditionen

Josef : Om Jesu far i bibeln och den kristna traditionen

 • Inbunden

Josef är en av de mest avbildade personerna i konsthistorien och samtidigt något av en doldis. Han står lite undanskymd i stallet i Betlehem, men väcker nyfikenhet eftersom han var Jesu far. Vem var han egentligen? Man har haft ganska olika uppfa...

Bokomslag för Den inre trädgården : öppen mot himlen

Den inre trädgården : öppen mot himlen

 • Häftad
  Svenska

Människor i vår tid dras till fördjupning, till meditation ochbön, till att gå den inre vägen. Många är emellertid osäkra, vet inte hur de skall bete sig, och vågar därför inte följa sin dragning. Att denna bok kan ge svar på många frågor och skin...

Bokomslag för Från prästvälde till lekmannastyre : Evangeliska fosterlands-stiftelsen som inomkyrklig lekmannarörelse i Skelleftebygden 1875-1923 : speglat i riksperspektivet

Från prästvälde till lekmannastyre : Evangeliska fosterlands-stiftelsen som inomkyrklig lekmannarörelse i Skelleftebygden 1875-1923 : speglat i riksperspektivet

 • Häftad
  Svenska

Spännande saker hände vid Svenska kyrkans möte med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), som bildades 1856. I vissa kyrkliga kretsar uppstod motsättningar på grund av teologin och lekmannaengagemanget inom EFS. Men även det motsatta förhålland...

Bokomslag för Maria i Kult, Konst, Vision

Maria i Kult, Konst, Vision

 • Inbunden

Efter att ha haft en central ställning i medeltidens föreställningsvärd och sedan under århundradena efter reformationen reducerats till en obetydlig bifigur har intresset och vördnaden för Jungfru Maria nu återvänt till vårt land. Här blir denna ...

Bokomslag för Sorgens änglar

Sorgens änglar

 • Häftad
  Svenska

H a n n a J o H n s e l i u s Sorgens änglar »Vad gjorde ni när ni sörjde?« Det var en fråga jag och min man fick av bekanta som mist sitt barn ett par år efter vi förlorat vår dotter Lovisa. Precis samma fråga ställde vi till ett annat par som mi...

Bokomslag för Förtröstans hermeneutik : Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbdearbetningens problematik

Förtröstans hermeneutik : Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbdearbetningens problematik

 • Häftad

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Från moderhuset till domkyrkan : upptagning, invigning och vigning av diakoner och diakonissor i Svenska kyrkan 1855-1999

Från moderhuset till domkyrkan : upptagning, invigning och vigning av diakoner och diakonissor i Svenska kyrkan 1855-1999

 • Häftad
  Svenska

De första diakonissorna vigdes 1855 och de förstadiakonerna 1902. Den tidiga diakonissverksamheten i Sverige organiserades inom ramen för så kallade moderhus. Moderhuset ansvarade för deras anställningar i samhälle, kyrka och på anstaltens egna in...

Bokomslag för En sky av vittnen : en ekumenisk helgonkalender

En sky av vittnen : en ekumenisk helgonkalender

 • Inbunden
  Svenska

Detta är en stor presentation av över 1700 helgon och martyrer från hela den världsvida kyrkan. För var dag under året får vi läsa om tre till sju heliga gestalters historia.Boken följer de stora katolska, ortodoxa och i någon mån orientaliska kyr...

Bokomslag för Liknelser och Läsningar

Liknelser och Läsningar

 • Kartonnage

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition

Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition

 • Häftad
  Svenska

Två punkter var angelägna för Martin Luther: tron skulle förmedlas till hjärtat och hjärtpunkten i hans kristna trostolkning var frälsningen genom tron allena. Båda är lika angelägna i dag som på 1500- talet och ger anledning till många frågor:Vad...

Bokomslag för Skruden och nakenheten : essäer om Ryssland

Skruden och nakenheten : essäer om Ryssland

 • Inbunden
  Svenska

En av sveriges främsta Rysslandskännare, Per-Arne Bodin, presenterar här ännu en samling kunskapsrika essäer. Dess röda tråd är den ortodoxa traditionens betydelse i Ryssland. Boken vilar på tre tematiska pelare, ortodoxi,samhälle och litteratur, ...

Bokomslag för Vision och verklighet : en bok om Martin Luther

Vision och verklighet : en bok om Martin Luther

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Kanske alla har rätt - eller fel : religionsmöten och syn på andra i mångreligiösa miljöer

Kanske alla har rätt - eller fel : religionsmöten och syn på andra i mångreligiösa miljöer

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Filokalia I

Filokalia I

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Dagbok från Rom : Andra vatikankonciliet - en kamp om förnyelse

Dagbok från Rom : Andra vatikankonciliet - en kamp om förnyelse

 • Häftad

Ingen händelse under 1900-talet har varit av större betydelse för den katolska kyrkan än Andra Vatikankonciliet 1962-65. De reformer och den förnyelse som där gestaltades förändrade kyrkans liv på ett genomgripande sätt. Men den stundtals hårda ka...

Bokomslag för Med evig kärlek : daglig läsning

Med evig kärlek : daglig läsning

 • Danskt band

Få saker är mer oumbärliga för ett varmt andligt liv än regelbunden läsning. Ord som fäster tanken och hjärtat vid Gud kan, om de läses med eftertanke, ge liv, och liv i överflöd. Läsningen blir såväl födelseplats som växtplats för tron. Bet...

Bokomslag för Konsten att tala så att folk vill lyssna : praktisk retorikhandledning

Konsten att tala så att folk vill lyssna : praktisk retorikhandledning

 • Häftad
  Svenska

Vem vill inte kunna tala så att människor blir berörda och VERKLIGEN lyssnar?!På ett enkelt och lättillgängligt sätt med en rad praktiska exempel behandlar Klas Lindberg, fil mag, präst i Stockholm, hur vi kan ut- veckla vår förmåga att kommunicer...

Bokomslag för Shalom Inshallah : judar, kristna och muslimer sida vid sida

Shalom Inshallah : judar, kristna och muslimer sida vid sida

 • Inbunden
  Svenska

Detta är en stor bok om människor i Israel och på de palestinska områdena. Genom makalösa bilder och gripande personliga porträtt ger boken röst åt judar, kristna och muslimer som aktivt vill utveckla olika sätt att leva tillsammans i vardagen und...

Bokomslag för Fem teologiska tal

Fem teologiska tal

 • Häftad
  Svenska

Översatt av Olof Andrén och med inledning av Peter Halldorf Gregorios av Nazianzos hör till den tidiga kyrkans främsta teologer, och har i den östliga kyrkan just fått hedersnamnet »Teologen«. »Hans Fem teologiska tal« hör till de viktigaste dokum...

Bokomslag för Bysantinsk litteratur : från 500-talet till Konstantinopels fall 1453

Bysantinsk litteratur : från 500-talet till Konstantinopels fall 1453

 • Inbunden
  Svenska

Bland resterna av det magnifika Bysantinska rikets kultur är det litteraturen som har haft svårast att nå fram till oss. Bortsett från ett par, tre stora namn har den förblivit okänd för den »bildad allmänheten«. Bristen på lämplig litteratur, int...

Bokomslag för Tillvarons utmaningar : religionsfilosofiska studier i erfarenhet, tro och mening

Tillvarons utmaningar : religionsfilosofiska studier i erfarenhet, tro och mening

 • Danskt band
  Svenska

Tillvarons utmaningar är en religionsfilosofisk antologi som ger nya perspektiv på och analyser av religion och vad det innebär att vara människa. Bland annat diskuteras om religiösa erfarenheter måste vara av en extraordinär art och om religiös t...

Bokomslag för Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund

 • Häftad
  Svenska

De medeltida katedralerna har med sina imponerande stenfasaderoch höga torn fortsatt att fascinera människor genom århundradena,och silhuetterna utgör fortfarande ett framträdande landmärke förden som närmar sig stiftsstäderna. Även interiörerna v...

Bokomslag för Alla tiders Rom

Alla tiders Rom

 • Häftad
  Svenska

Här är guideboken för den som vill veta mer om den eviga staden Rom. Den skiljer sig från andra guideböcker genom sina många utförliga och livliga presentationer av miljöer och människor. Här står kunskapen om antikens monument, renässansens konst...

Bokomslag för Konsten att upphöja det ringa : om Torgny Lindgrens litterära metod

Konsten att upphöja det ringa : om Torgny Lindgrens litterära metod

 • Häftad
  Svenska

Torgny Lindgren är idag en av Sveriges mest uppskattade författare. Hans verk karakteriseras av ett unikt tilltal och tonfall. Här finns en karakteristisk »röst«, något som Lindgren också framhäver när han själv läser sina verk för publik.I Konste...

Bokomslag för Ljusets källa : trettio andliga hymner av Symeon den nye teologen

Ljusets källa : trettio andliga hymner av Symeon den nye teologen

 • Häftad
  Svenska

När en ung andlig revolutionär mot slutet av 900-talet framträdde i den kristna världens östliga metropol,Bysans, var det början till en förnyelse vars rännilarnår ändå in i vår tid. Symeon den nye teologenvittnar om vad som är möjligt när en männ...

Bokomslag för Tre samtal

Tre samtal

 • Inbunden
  Svenska

Inledning av Lars Gyllensten. Vladimir Solovjev jämställs med Dostojevskij och Tolstoj som en av de viktigare ryska tänkarna före sekelskftet. I Tre samtal utvecklar fem ryssar en brännande och djupsinnig dialog om ondska och godhet, om den ytters...

Bokomslag för Den underbara vägen

Den underbara vägen

 • Häftad
  Svenska

Detta är en bok som handlar om den underbara vägen,vägen som man vandrar med Gud. Den innehåller andliga råd och vittnesbörd av kvinnor och män från olika delar av den stora osynliga Kyrkan, med det gemensamma att de varit hängivna Gud och att de ...

Bokomslag för Kyrkofromhet : Guds väg till människans hjärta

Kyrkofromhet : Guds väg till människans hjärta

 • Häftad
  Svenska

En nyutgåva av Bo Giertz klassiska bok om Guds väg till människans hjärta. Den ger den kanske bästa beskrivningen av evangelisk-lluthersk spiritualitet och det som varit hjärtpunkten i vårt svenska fromhetsarv.

Bokomslag för Arvo Pärt : om musiken vid tystnadens gräns

Arvo Pärt : om musiken vid tystnadens gräns

 • Inbunden
  Svenska

Arvo Pärt är en av samtidens mest spelade kompositörer. Hans verk är präglade av ef-tertänksamhet och enkelhet; de rör sig vid tystnadens gräns. Han är i många avseenden en mystiker, djupt präglad av den kristna tradition som han mött i den ortodo...

Bokomslag för Vetekornets väg : utblottelse hos Dostojevskij och i romanen Bröderna Karamazov

Vetekornets väg : utblottelse hos Dostojevskij och i romanen Bröderna Karamazov

 • Häftad
  Svenska

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) är kanske världens mest kända författare. Strax innan sin död publicerad han den stora romanen Bröderna Karamazov. Det är en rik roman som berör allt från avund, mord, lidande, ondska och stor kärlek. Men framför al...

Bokomslag för Värstingkristna i drevet

Värstingkristna i drevet

 • Häftad
  Svenska

Journalister har makt över hur kristna kyrkor och samfund uppfattas. Somliga beskrivs som normala och andra som värstingkristna. Agendan blir ibland stereotyp och hätsk. Av den anledningen har journalistik skapat konflikter som hade kunnat undvika...

Bokomslag för Folkets kyrka : eller en kyrka för folket?

Folkets kyrka : eller en kyrka för folket?

 • Häftad
  Svenska

Kyrkans förhållande till stat och överhet, liksom hennes förhållande till folket, har genom hela kyrko- historien varit ödesfrågor för kyrkan. svenska kyr- kan är starkt präglad av att under lång tid ha varit statskyrka. sverige var länge ett enhe...

Bokomslag för Väntan på Gud

Väntan på Gud

 • Häftad
  Svenska

Fransyskan Simone Weil, död under andra världskriget vid endast några och trettio års ålder, är en modern helgongestalt, en självutplåningens och den andliga högspänningens hjältinna, som avtecknar sig med gripande kontur mot vår epoks flammande b...

Bokomslag för Den stilla kammaren : brev

Den stilla kammaren : brev

 • Häftad
  Svenska

»Den stilla kammaren« är en samling brev från den kristne mystikern och skomakaren Hjalmar Ekström (1885-1962). Brevsamlingen har fått sitt namn, dels av den kammare innanför skomakarverkstaden där breven skrevs och därifrån de sändes ut, och dels...

Bokomslag för Om jag glömmer dig, Jerusalem : möten mellan judendom

Om jag glömmer dig, Jerusalem : möten mellan judendom

 • Häftad
  Svenska

Innanför jerusalems gamla murar strålar världens tre stora monoteistiska religioner samman och trängs på en yta som inte är mycket större än Gamla Stan i Stockholm. Det är staden där konflikter avlöst varandra i årtusenden, men också staden vars s...

Bokomslag för Smak av himmel, lukt av jord : en materialistisk spiritualitet

Smak av himmel, lukt av jord : en materialistisk spiritualitet

 • Häftad
  Svenska

Professor Ola Tjørhom i Stavanger är en av Norges främsta teologer. I den här boken gör han upp med den försåtliga form av kristen tro som lånar drag av gnosticism, dvs då det »andliga« blir fint och det mänskliga blir fult, då det »kristna« ställ...

Bokomslag för Muslimsk mystik. Ur psykologisk synvinkel

Muslimsk mystik. Ur psykologisk synvinkel

 • Häftad
  Svenska

Intresset för muslimsk mystik, sufism, har ökat avsevärt. Ur internationell synvinkel framgår det av ett tilltagande bokflöde, inte minst när det gäller nya översättningar till västeuropeiska språk. I Sverige har vi dock inte sett någon saklig, öv...

Bokomslag för Religionens offentlighet : om religionens plats i samhället

Religionens offentlighet : om religionens plats i samhället

 • Danskt band
  Svenska

Religionerna spelar idag en tydlig roll i offentligheten, i Sverige och internationellt. Det är inte längre självklart att religion försvinner i ett modernt samhälle, alternativt blir något vissa ägnar sig åt privat eller i krympande kyrkor. Utvec...

Bokomslag för Jesus från Nasaret. D. 2, Barndomsberättelserna

Jesus från Nasaret. D. 2, Barndomsberättelserna

 • Inbunden
  Svenska

Joseph Ratzinger, mer känd som påven Benedictus XVI (20052013), är en av vår tids största bibelteologer, med en sällsynt förmåga att kunna förena kristen bibeltrohet med den moderna och kritiska bibelforskningens resultat. Denna bok, som behandlar...

Bokomslag för Den signade dag : en sång - tre studier

Den signade dag : en sång - tre studier

 • Inbunden
  Svenska

Den signade dag som vi nu här sefrån himmelen ner till oss komma,den lyser så blid med allt klarare sken,oss alla till glädje och fromma.Må Herren den högste oss alla i dagför synder och sorger bevara.Så börjar en märkvärdig sång i den svenska eku...

Bokomslag för Det trovärdiga vittnet : en bok om Nya testamentet

Det trovärdiga vittnet : en bok om Nya testamentet

 • Häftad
  Svenska

Inga texter har påverkat mänsklighetens historia mera än de tjugosju böcker som tillsammans utgör Nya testamentet. Gestaltersom Petrus, Johannes och Paulus är kända världen över, och än mera den person de alla vittnar om: Jesus. Frågan om vem Jesu...

Bokomslag för Inkorporerad : om vår kallelse till medarbetarskap i kyrkan

Inkorporerad : om vår kallelse till medarbetarskap i kyrkan

 • Häftad
  Svenska

Detta är en bok om kyrkans identitet och väsen, om organisationsteori, om medarbetarskap och ledarskap, om bristande samsyn bland anställda och förtroendevalda, om delaktighet eller något annat.Boken är en reflektion om kyrkligt medarbetarskap. B...

Bokomslag för Religion och konflikt

Religion och konflikt

 • Danskt band

Religion har varit en komponent i ett stort antal konflikter under de senaste decennierna. Varför är det så? Hur inverkar religion på konflikter? I den här boken menar religionspsykologen Tomas Lindgren att svaret på dessa frågor är relaterade til...

Bokomslag för Ett brev - ett liv

Ett brev - ett liv

 • Danskt band

Vid åttiofyra års ålder bestämde sig författarinnan för att samla ihop alla lösa trådar i sitt liv och knyta samman dem till en väv. Tre år senare finns nu denna som en livsgobeläng med färgrika och spännande inslag. Tillsammans med händelserika m...

Bokomslag för Undervisande tal

Undervisande tal

 • Häftad
  Svenska

Mäster Eckehart (1260-1328) är en av de viktigaste källorna till det moderna Europas existentiella filosofi och mystiska teologi. Han är prosakonstnär av den svåra skola som vill säga det osägbara. Och han är en av de pålitliga andliga ledarna.I t...

Bokomslag för Inte bara kyrkans : Jesus i kulturen

Inte bara kyrkans : Jesus i kulturen

 • Häftad
  Svenska

Som kanske ingen annan i historien har Jesus från Nasaret tol- kats på de mest varierande sätt och förknippats med de mest skif- tande ideologiska uppfattningar. I konsten har Jesus framställts som både svart man och vit kvinna, politiskt har han ...

Bokomslag för Wilhelm Peterson-Berger : tondiktare och kritiker

Wilhelm Peterson-Berger : tondiktare och kritiker

 • Inbunden
  Svenska

Omtyckt, omstridd, förtalad, förhatlig Än idag, 70 år efter sin död, kan tonsättaren och kritikern Wilhelm Peterson-Berger väcka starka känslor. Gammaldags nationalromantiker eller förkämpe för en folkligt grundad musikkultur på idealistisk grund,...