Artos Norma Bokförlag

Hittade 288 böcker från Artos Norma Bokförlag.


Bokomslag för Hur man ska be : Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf

Hur man ska be : Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf

 • Häftad
  Svenska

Martin Luther anses ofta vara en person med tydliga uppfattningar om den kristna kyrkans centrala läror. Betydligt mindre vikt har lagts vid det faktum att Luther under sin tid som munk hade vant sig vid en bönetradition som förenar kristna bekänn...

Bokomslag för Det nya vinet : Om Andens frukter

Det nya vinet : Om Andens frukter

 • Inbunden
  Svenska

Denna bok beskriver hur livet ser ut när Anden får frihet attblåsa vart den vill. Här handlar det alltså inte om något manmåste öva. Här finns inget krav och inte heller talas det omdygder som skall förvärvas. Hela boken handlar om Andensfrukter (...

Bokomslag för Överlåtelsen åt Guds försyn

Överlåtelsen åt Guds försyn

 • Danskt band
  Svenska

»Det finns ingenting smått och betydelselöst i de ögon- blick vi lever eftersom de vart och ett innehåller ett kunga- rike av helgelse och änglabröd.«Det kristna livet handlar inte om att förstå teologin utan om att överlämna sig åt Guds försyn a...

Bokomslag för Folkkyrkans kropp : Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning

Folkkyrkans kropp : Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning

 • Häftad
  Svenska

Ordet folkkyrka har under de senaste hundra åren varit ettmycket inflytelserikt begrepp i Svenska kyrkan. Det harmed tiden blivit ett av de mer framträdande orden i Svenskakyrkans beskrivning av sig själv. Men vad har folkkyrkobegreppetfått för ko...

Bokomslag för Född av vatten och ande

Född av vatten och ande

 • Danskt band
  Svenska

Frågor om dopet och dess betydelse har kommit i centrum. En del vill att tanken på arvsynd ska tas bort, andra vill tona ned synen på dopet som nyfödelse och rening. Dopet ska ses som en bekräftelse av födelsen och ett firande av det barn som komm...

Bokomslag för Det fredliga riket : En introduktion till kristen etik

Det fredliga riket : En introduktion till kristen etik

 • Danskt band
  Svenska

Stanley Hauerwas (f. 1940) är idag en av USA:s mest inflytelserika teologer och etiker. Denna bok är på en gång en lärobok i kristen etik, en introduktion till Hauerwas teologi och ett argument för fredlighetens betydelse för den kristna tron. Kri...

Bokomslag för Peter Lorenz Sellergren : en småländsk väckelsepräst

Peter Lorenz Sellergren : en småländsk väckelsepräst

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Störst av allt är kärleken

Störst av allt är kärleken

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Det enda jag vet

Det enda jag vet

 • Danskt band
  Svenska

"Margaretha. Det där 'h:et' var extra viktigt. Det brukade mamma påpeka. Jag hette Margaretha med h. Ann-Sofie Margaretha." Det är 1960-tal i en liten by i Österbotten. Allt är möjligt. Tbc:n är utrotad, kriget är bara historier som männen berätt...

Bokomslag för Sankt Brendans sjöfärd

Sankt Brendans sjöfärd

 • Inbunden
  Svenska

Sankt Brendans sjöfärd är inget mindre än en medeltida bestseller. Denna spännande historia skrevs under 800-talet på latin och spreds över Europa i många översättningar. Boken berättar om hur en irisk abbot och hans munkar seglar ut över Atlanten...

Bokomslag för Gudstjänsten : platsen för växt och fördjupning

Gudstjänsten : platsen för växt och fördjupning

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Stairway to heaven : En andlig resa

Stairway to heaven : En andlig resa

 • Inbunden
  Svenska

Det är sent 1970-tal i Bromma. I ett kollektiv, tillsammans med vänner, bor den nittonåriga Sofie Hamring. Hon är ett barn av sin tid och hon vill ha svar. Hon vill veta existensens djupaste hemlighet och ger sig, på vinst och förlust, ut i världe...

Bokomslag för Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku : en studie av prästgestalter i svenska romaner 1809-2009

Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku : en studie av prästgestalter i svenska romaner 1809-2009

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Den empatiska människan

Den empatiska människan

 • Danskt band
  Svenska

För att vårt samhälle skall fungera någorlunda friktionsfritt krävs empati. Det ser man kanske tydligast när personer som saknar denna egenskap får möjlighet att agera. Det som hände i Oslo och på Utøja skulle inte ha varit möjligt om förövaren ha...

Bokomslag för Uppenbarelser av den gudomliga kärleken

Uppenbarelser av den gudomliga kärleken

 • Pocket
  Svenska

Denna bok är en av den engelska mystikens mest älskade klassiker. I den berättar Julian av Norwich (1342 - ca 1416) om de uppenbarelser hon fått av Kristus. Den livfullhet och konkreta närvaro som finns i hennes bilder och berättelse och den klarh...

Bokomslag för Evangelium och existens : predikan som helande dialog

Evangelium och existens : predikan som helande dialog

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Skuggspel : mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap

Skuggspel : mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap

 • Inbunden
  Svenska

Lars Gyllenstens polemiska kritik mot egenmäktiga tolkningar och förklaringsmodeller kan avläsas under hela författarskapet, från den bildstormande handlingen att ge ut den falska diktsamlingen Camera obscura på fyrtiotalet till den omdebatterade ...

Bokomslag för Laga världen : med ickevåld, medkänsla och andra verktyg

Laga världen : med ickevåld, medkänsla och andra verktyg

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Det gråtande djuret : Människans mångtydighet i europeisk tradition

Det gråtande djuret : Människans mångtydighet i europeisk tradition

 • Danskt band
  Svenska

»Djur vet från början hur de ska bete sig. Människan har enenda medfödd förmåga som inte behöver inläras med möda:gråten.«Så sade Plinius den äldre, naturvetenskapsman som omkomvid Vesuvius utbrott 79 e. Kr. Under hela livet letar människanefter s...

Bokomslag för Ateismens fall. Den moderna religionskritikens kris

Ateismens fall. Den moderna religionskritikens kris

 • Häftad
  Svenska

Tanken att ateismen som ideologi inte skulle ha någon framtid är främmande för många. Vid en närmare granskning finns det ändå mycket som talar för att den typ av upplysningsfärgad religionskritik som ateismen vilar på har förlorat både sin intell...

Bokomslag för Den nya människan och den gamla : författaren, kulturdebattören och ämbetsmannen Ragnar Thoursie

Den nya människan och den gamla : författaren, kulturdebattören och ämbetsmannen Ragnar Thoursie

 • Inbunden

Ragnar Thoursie (19192010), med litterära rötter i 1940-talets modernism, var en osedvanligt originell och inflytelserik svensk poet och författare. Till hans litterära mästerverk hörde bland andra diktsamlingarna Emaljögat 1945, Nya sidor och dag...

Bokomslag för Utblottelse

Utblottelse

 • Häftad

Hjalmar Ekström var med få undantag författare till själavårdande brev. Artiklarna i den mystikt orienterade tidskriften Det fördolda lifvet (1924-1926) utgjorde ett sådant undantag och presenteras här i nyutgåva. Urval och efterskrift av Ulf I. ...

Bokomslag för Guld och azur : en introduktion till ikonografin hos kristusikoner och festdagsikoner

Guld och azur : en introduktion till ikonografin hos kristusikoner och festdagsikoner

 • Inbunden
  Svenska

Ikonen har länge uppskattats för sina estetiska värden och mycket har publicerats på detta tema. Men Ikonen sträcker sig utöver det konstvetenskapliga när den intar sin plats i kyrkans och de troendes liv. Den här boken vill skildra ikonen ur mång...

Bokomslag för Bysantinsk teologi : historik och lära

Bysantinsk teologi : historik och lära

 • Häftad
  Svenska

I en snabbt föränderlig värld, med en oöverblickbar rörelse av människor och information blir vårt behov av tillförlitlig kunskap och översikt allt viktigare. När det gäller den ortodoxa kyrkan och den bysantinska världen har det varit sparsamt me...

Bokomslag för Ordet blev sång : liturgisk sång i katolska kloster 2005?2007

Ordet blev sång : liturgisk sång i katolska kloster 2005?2007

 • Häftad
  Svenska

Sjunger man fortfarande gregoriansk sång i kloster idag? Sjungs även annan musik i kloster och hur låter den i så fall? Hur ser munkar och nunnor på musiken? Vilka ideal har format den liturgiska sången, i synnerhet den gregorianska? Hur förmedlas...

Bokomslag för Apologi för de kristna, andra apologin samt Justinus Martyrium

Apologi för de kristna, andra apologin samt Justinus Martyrium

 • Danskt band

Rom. Mitten av 100-talet e.Kr. En lysande stad. En from och upplyst kejsare, berömvärd i alla avseenden. En »lycklig tid« proklamerade Edward Gibbon. Men de kristna var trängda. De kunde släpas inför domstol och dömas till döden för det kristna n...

Bokomslag för Spåren i djupet : om det gudomliga ordets makt

Spåren i djupet : om det gudomliga ordets makt

 • Danskt band

Med närhet i känslan och klarhet i tanken ledsagar ossAnders Piltz i boken Spåren i djupet genom kristenhetensmest lästa bönbok, Psaltaren. Här blir mötet mellanmänniska och Gud personligt. Här visar sig bönens kraft,här avslöjar sig det gudomliga...

Bokomslag för Jesus från Nasaret D1: Från dopet i Jordan till Kristi förklaring

Jesus från Nasaret D1: Från dopet i Jordan till Kristi förklaring

 • Inbunden
  Svenska

"Jag har velat göra försöket att beskriva evangeliernas Jesus som den verklige Jesus, som den "historiske Jesus" i egentlig bemärkelse. Jag är övertygad om - och jag hoppas att också läsaren måtte kunna se det - att denna gestalt är mycket mera lo...

Bokomslag för Jerk Alton : nutida kyrkorumsarkitekt

Jerk Alton : nutida kyrkorumsarkitekt

 • Inbunden
  Svenska

Kyrkobyggnaderna är en del av vårt lands märkliga kulturarv. De har mycket att berätta om bygdens eller stadens historia från medeltiden och framöver. Samtidigt är dessakyrkorum idag också helgade platser för gudstjänstfirande församlingar.Den här...

Bokomslag för Tidebok : 114 marginalanteckningar

Tidebok : 114 marginalanteckningar

 • Danskt band

Tidebok betyder detsamma som knapphändig krönika över det som hänt, plus krönikörens randkommentarer. Det är en samling pregnanta texter som noterar och kommenterar början på detta årtusende ur ett kristet perspektiv, med evangeliet som kartbok, g...

Bokomslag för Jag behöver rötter och vingar : om assyrisk/syriansk identitet i Sverige

Jag behöver rötter och vingar : om assyrisk/syriansk identitet i Sverige

 • Häftad
  Svenska

Denna bok ägnas åt identitetsfrågor hos assyrier/ syrianer i Sverige. Det är en grupp människor som ser sin framtid i Sverige men som vill bevara vissa särdrag som man anser vara av omistligt värde. Frågan om identitet i en sådan här diasporasitua...

Bokomslag för Djup ropar till djup : predikningar

Djup ropar till djup : predikningar

 • Inbunden
  Svenska

Johannes Tauler räknas tillsammans med Mäster Eckehart och Henrik Suso som den medeltida mystikens viktigaste namn. Han har även i den lutherska kyrkan, och i vårt land, haft avsevärd betydelse för det inre livets teologi. Här utges hans berömda p...

Bokomslag för Tiga kan jag inte : Alma och Armenierna

Tiga kan jag inte : Alma och Armenierna

 • Danskt band

Alma är 20 år när hon i en tidning läser om föräldralösa barn i Armenien. Mot alla odds befinner hon sig något år senare på plats bland de armeniska barnen. Utmaningarna är ännu större än hon tänkt sig. Så småningom behärskar hon fem språk och får...

Bokomslag för Nathan Söderblom och hans tid

Nathan Söderblom och hans tid

 • Inbunden

Nathan Söderblom (18661931) var under 1900-talets tre första decennier en av Väs- terlandets mest fascinerande och inflytelserika gestalter, internationellt betydande både som religionshistoriker, teolog och kyrkoledare. Han etablerade »det heliga...

Bokomslag för Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin

Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin

 • Häftad
  Svenska

"Denna bok vill tala om det som alla funderar över, även om de inte vågar säga det högt. Den utgår från att talet om Gud är meningsfullt, och att det handlar om något som åtminstone till stor del kan kommuniceras människor emellan.Boken pläderar, ...

Bokomslag för Framtidens gudstjänst? : kyrkohandboksförslaget granskat. Årsbok för svenskt gudstjänstliv 89(2014)

Framtidens gudstjänst? : kyrkohandboksförslaget granskat. Årsbok för svenskt gudstjänstliv 89(2014)

 • Häftad

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Den ortodoxa tron

Den ortodoxa tron

 • Danskt band

Johannes Damaskenos (ca 650750), »den siste grekiske kyrkofadern« föddes i Damaskus i en ansedd syrisk familj och fick en omfattande klassisk och teologisk bildning. Fastän han blev kristen, präst och munk levde han under skydd av kalifen i det om...

Bokomslag för Svensk påskpredikan genom tiderna

Svensk påskpredikan genom tiderna

 • Häftad
  Svenska

Det kristna påskbudskapet har förkunnats i det svenska riket sedan medeltiden. Predikan skulle visa vad bibelord, kyrka och tradition hade att säga om livet, döden och evigheten, om räddning och frälsning, om ansvar och nåd, om tillit och hopp. Så...

Bokomslag för Den helige Franciskus levnadshistoria

Den helige Franciskus levnadshistoria

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för O att du slet itu himlen och steg ner! : om Jesus, Jonas Gardell och Guds andedräkt

O att du slet itu himlen och steg ner! : om Jesus, Jonas Gardell och Guds andedräkt

 • Häftad
  Svenska

Vem var Jesus och har det någon betydelse för kristen teologi idag? Jonas Gardells bok Om Jesus ställer frågan på sin spets i sin brutalt ärliga och uppriktiga diskussion om historiens Jesus Men är Gardells bild av Jesus den bild som han lägger t...

Bokomslag för Destination Rotterdam : ur en sjömansprästs dagbok med fokus på 1960-talet

Destination Rotterdam : ur en sjömansprästs dagbok med fokus på 1960-talet

 • Danskt band
  Svenska

»Sjömanskyrkan är ok, den tillhör ju oss!« säger sjömannen vid ettav Anders Blomstrands många fartygsbesök på svenska båtar i Rotterdam.Då, på 1960-talet, var den världens största hamn och svenskahandelsflottan var då stor. Många var de unga och ä...

Bokomslag för De heligas gemenskap : om celler inom svenska kyrkan

De heligas gemenskap : om celler inom svenska kyrkan

 • Häftad

Denna bok ger ett viktigt och hoppingivande perspektiv på församlingsarbetet. Den handlar om smågrupper. Då sker en förskjutning från institution till organism, från att låta lekmännen vara objekt för församlingens verksamheter till att låta dem v...

Bokomslag för Skapelsen och lagen ; Evangeliet och kyrkan

Skapelsen och lagen ; Evangeliet och kyrkan

 • Danskt band

Gustaf Wingren (19102000) var en av de mest framstående och kontroversiella teologerna i det svenska nittonhundratalet. När man läser Skapelsen och lagen, evangeliet och kyrkan slås man genast av intensiteten och den sällsamma energi som präglar...

Bokomslag för Ljus av ljus : teologiska texter

Ljus av ljus : teologiska texter

 • Häftad
  Svenska

Vladimir Lossky (1903-1858) var en av 1900-talets främsta ortodoxa teologer. Större delen av sitt liv tillbringade han i Paris och blev där en känd förmedlare mellan östlig och västlig kristendom. Sin trohet mot sitt rysk-ortodoxa arv förenade han...

Bokomslag för Svenskt Patristiskt Bibliotek. Band 4, Bibel och predikan

Svenskt Patristiskt Bibliotek. Band 4, Bibel och predikan

 • Inbunden
  Svenska

Svensk Patrisktiskt Bibliotek är en unik serie om tio volymer med nyöversatta texter från den tidiga kyrkan. Bokverket är tematiskt uppbyggt och texterna är översatta och kommenterade av vårt lands ledande forskare i patristik.Den fjärde volymen h...

Bokomslag för Jag vill också vara en ängel : om upplevelser av delaktighet i svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning

Jag vill också vara en ängel : om upplevelser av delaktighet i svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning

 • Danskt band

Det finns lite kunskap om vilken roll kyrkliga gemenskaper spelar hos personer med funktionshinder. Det beror på att deras egna röster sällan fått komma till tals i vare sig forskning eller kyrkliga sammanhang. Detta gäller särskilt personer med u...

Bokomslag för Förverkligad katolicitet : Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet

Förverkligad katolicitet : Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet

 • Häftad

Max Thurian (19211996) var en schweizisk reformert teolog och broder i den ekumeniska kommuniteten i Taizé. Thurians liv och verksamhet var på många sätt sammanflätade med 1900- talets ekumeniska rörelse. Detta kom bland annat till uttryck i hans ...

Bokomslag för Julhymn : Ett nyfött barn, av evighet Gud

Julhymn : Ett nyfött barn, av evighet Gud

 • Inbunden

Romanos Meloden är en av kristenhetens största hymndiktare. I hans underbara julhymn från 500-talets Bysans förenas ett mänskligt och nära tilltal med teologisk djupsinnighet. Maria framträder här som nybliven och orolig mor men också som Gudsmode...

Bokomslag för Vägar till insikt och utsikt : berg i religiösa traditioner

Vägar till insikt och utsikt : berg i religiösa traditioner

 • Danskt band

Att berg förknippas med helighet är ett återkommande fenomen världen över och genom historien. Berg har fyllt människor med bävan och förundran. Vandrare bestiger berg för att nå en anslående utsikt, en punkt i världen som låter dem blicka långt u...

Bokomslag för Luther Själv : hjärtats och glädjens teolog

Luther Själv : hjärtats och glädjens teolog

 • Danskt band

Som en röd tråd genom denna bok går den borttappade glädjen i svensk lutherdom. Här finns inte »den lille Luther på axeln«, han som enligt många svenskar driver och stressar dem till ständig pliktuppfyllelse, förstör deras nöjen och inger dem dåli...