Artos Norma Bokförlag

Hittade 288 böcker från Artos Norma Bokförlag.


Bokomslag för Tre försvarstal mot dem som förkastar de heliga bilderna

Tre försvarstal mot dem som förkastar de heliga bilderna

 • Häftad
  Svenska

Omslagsbild: Gudsmodersikonen med de tre händerna. Den bysantinske kejsaren Leo Isauriern som var ikonoklast baktalade Johannes Damaskenos så att den muslimske guvernören i Damaskus lät hugga av hans hand, den som han skrev med. Under natten bad e...

Bokomslag för Mot hedningarna och Om inkarnationen

Mot hedningarna och Om inkarnationen

 • Häftad
  Svenska

Athanasios av Alexandria (ca 298-373) hör till den kristna historiens främsta gestalter. Skriften Mot hedningarna - Om inkarnationen skrev han i mycket unga år, innan han blivit känd och kontroversiell, men i skriften finner vi redan drag som åter...

Bokomslag för Den ryska idén : de grundläggande problemen i det ryska tänkandet under 1800-talet och början av 1900-talet

Den ryska idén : de grundläggande problemen i det ryska tänkandet under 1800-talet och början av 1900-talet

 • Häftad
  Svenska

Översatt av Christina Rundgren. En idéhistorisk studie om de viktigaste strömningarna i det ryska tänkandet under 1800-talet och början av 1900-talet. Med beläsenhet av stora mått och en sällsynt förmåga att se sammanhang ger oss Berdjajev här en ...

Bokomslag för Breviarium av patriarken Nikeforos : Nikeforos korta historia

Breviarium av patriarken Nikeforos : Nikeforos korta historia

 • Häftad

Patriarken Nikeforos (ca 750828) levde i Konstantinopel som kejserlig sekreterare och sedan som patriark. Han var också en av de betydelsefullaste företrädarna för den bildvänliga sidan i ikonstriden. Hans Kortfattade histo- ria, eller Breviari...

Bokomslag för Striden om psalmboken

Striden om psalmboken

 • Inbunden
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Folkmordet på armenier : sett med svenska ögon

Folkmordet på armenier : sett med svenska ögon

 • Häftad
  Svenska

den svenska missionären Alma Johansson arbetade 1915bland armenier i staden Moush när folkmordet på armenier startade.Johansson kunde efteråt berätta:Från våra fönster kunde vi se det mesta av vad som försiggick.Armenierna gingo ej ut, de förhöllo...

Bokomslag för Martin Luther, munken som gjorde uppror

Martin Luther, munken som gjorde uppror

 • Häftad
  Svenska

Bland det mest äktsvenska som finns är berättelserna om våra förfäders plikttrohet och hederlighet. Fadern och modern som firar det dagliga livets gudstjänst, i arbetet, vid spisen, på åkern, och vid vaggan. Bakom denna tåliga och tappra livshålln...

Bokomslag för Förnuft och uppenbarelse. En berättelse om aristoteliskt tänkande i teologi

Förnuft och uppenbarelse. En berättelse om aristoteliskt tänkande i teologi

 • Häftad
  Svenska

Förnuft och uppenbarelse hör samman. Människan har i alla tider använt sitt förnuft för att söka förstå uppenbarelsen. Det var den grekiska filosofins största företrädare - Platon och Aristoteles - som lärde den unga Kyrkan vad förnuftet är och hu...

Bokomslag för Kyrkorummet : kulturarv och gudstjänst

Kyrkorummet : kulturarv och gudstjänst

 • Danskt band
  Svenska

En stor del av vårt lands levande historia bärsav Svenska kyrkans kyrkobyggnader. Allt flerav dessa är emellertid låganvända eller övertaliga.Hur ska kulturmiljövården och Svenskakyrkan hantera detta växande problem? Vårgeneration måste fatta en r...

Bokomslag för Vart tar väckelsens folk vägen? : en studie av frikyrkligheten i de västvärmländska kommunerna Arvika, Eda och Årjäng

Vart tar väckelsens folk vägen? : en studie av frikyrkligheten i de västvärmländska kommunerna Arvika, Eda och Årjäng

 • Häftad
  Svenska

Vart tar väckelsens folk vägen? skildrar frikyrklighetens utveckling med utgångspunkt från några församlingar i västra Värmland. Här redogörs för församlingsliv och medlemskap och de förändringar som skett fram till vår egen tid. Boken innehåller ...

Bokomslag för Hymnerna om paradiset

Hymnerna om paradiset

 • Häftad
  Svenska

Efraim Syriern, som levde på 300-talet, hör till den österländska kyrkans största namn. Genom sin starkt bibliskt orienterade teologi kan han tala också till västerländska läsare. De senaste årens syrianska invandring har även bidragit till att gö...

Bokomslag för I rörelse : fyra artiklar om kyrkans mission skrivna för präst- och diakonmötet 2013 i Strängnäs stift

I rörelse : fyra artiklar om kyrkans mission skrivna för präst- och diakonmötet 2013 i Strängnäs stift

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Bekännelser av en kristen humanist

Bekännelser av en kristen humanist

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Tidegärd: dagliga böner ur Bibeln

Tidegärd: dagliga böner ur Bibeln

 • Spiral
  Svenska

Att ordna sin personliga och gemensamma andakt efter tidegärden har för allt fler kristna blivit det normala. Här förligger nu den klassiska svenska tidegärden i en förenklad form. Den innehåller Morgonbön (Laudes) , Under dagen, Aftonbön (Vesper)...

Bokomslag för Kristens resa : från denna världen till den kommande sedd i en dröm

Kristens resa : från denna världen till den kommande sedd i en dröm

 • Danskt band
  Svenska

Kristens resa, som utkom 1678 i England, är ett av världslitteraturens mest översatta och spridda verk. Den är framförallt ett andligt storverk. I allegorins form skildras Kristen som flyr från Fördärvets stad, råkar i jätten Förtvivlans klor och ...

Bokomslag för Liv och över nog : den tidiga pingströrelsens spiritualitet

Liv och över nog : den tidiga pingströrelsens spiritualitet

 • Häftad
  Svenska

Under några år från 1913 och framåt formades det som skulle komma att bli pingströrelsen. Till en början var rörelsen närmast ett sidofenomen men den utvecklades snart till att bli en av svensk frikyrklighets starka krafter. Gruppen vållade uppstå...

Bokomslag för Athos : det heliga berget

Athos : det heliga berget

 • Inbunden
  Svenska

Halvön Athos i nordöstra Grekland ser på kartan ut som andra landområden. Men en sak är annorlunda. Inte bara det att omkring 2000 ortodoxa munkar lever där. Inte heller att Athos kallas det Heliga berget. Sedan mer än tusen år har kvinnor varit f...

Bokomslag för Mässan och armborstet : uppror och reformation i Sverige 1525-1544

Mässan och armborstet : uppror och reformation i Sverige 1525-1544

 • Inbunden
  Svenska

Under början av 1500-talet trädde olika samhällsgrupperi Sverige i allians med varandra i en gemensam kamp mot Gustav Vasas regim. I dessa allianser ingick även kyrkans representanter, allt från sockenpräster till biskopar. De olika samhällsgruppe...

Bokomslag för Moralens nycklar : en bok om dygder

Moralens nycklar : en bok om dygder

 • Häftad
  Svenska

Från att under en tid ha uppfattats som något passé och gammaldags, har dygderna åter hamnat högt upp på agendan inom etik och moralfilosofi. Med hjälp av dygder kan vi utvecklas till moraliskt ansvariga personer. Dygderna gör det möjligt för oss ...

Bokomslag för Eremitaget

Eremitaget

 • Häftad
  Svenska

I en tid när alla förväntas exponera sig så mycket som möjligt utges här en bok av en man som inte vill säga sitt namn. Medan vi stressas av tusentals yttre aktiviteter, finner vi här en bok som gäller själens innersta stillhet. När vår vilja dagl...

Bokomslag för Midrash : Bibeln mellan raderna

Midrash : Bibeln mellan raderna

 • Häftad
  Svenska

Midrash är en unik litterär genre som judiska skriftlärda i Israel började utveckla för bortemot 2200 år sedan. Detta arbete fortsatte till in på 1200-talet. Genom de fastställda tolkningsprinciperna menade de judiska läromästarna i den fariséiska...

Bokomslag för Ikonen : den besjälade bilden : essäer och uppsatser om ortodox kyrkokonst

Ikonen : den besjälade bilden : essäer och uppsatser om ortodox kyrkokonst

 • Häftad
  Svenska

Ikonen den besjälade bilden innehåller 14 essäer och uppsatser. Varje text sätter fokus på en ny aspekt av ämnet. De hålls samman under de fyra rubrikerna Teologi, Bysans, Ryssland och Sverige. Sammantagna ger de en bred bild av ikonen och ikonbe...

Bokomslag för Östkyrkans mystiska teologi

Östkyrkans mystiska teologi

 • Häftad
  Svenska

I boken Östkyrkans mystiska teologi möter vi en sällsynt djuplodande och genomgripande undersökning av ett fundamentalt begrepp inom teologin: mystiken. När den västerländska teologin ofta betonat ett rent intellektuellt och filosofiskt synsätt ha...

Bokomslag för Med skilda tungors ljud : körsång och gudstjänstspråk 88 (2013)

Med skilda tungors ljud : körsång och gudstjänstspråk 88 (2013)

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för På helig mark : pilgrimen i historia och nutid

På helig mark : pilgrimen i historia och nutid

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Jesus med judiska ögon

Jesus med judiska ögon

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Som en skatt : predikningar av Wilfrid Stinissen

Som en skatt : predikningar av Wilfrid Stinissen

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Möten och minnen

Möten och minnen

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Om kristet motstånd

Om kristet motstånd

 • Häftad
  Svenska

Kristen tro får naturligtvis alltid betydelse för hur man lever. När den får politiska konsekvenser har röster hörts om risken att man glömmer bort kärnan i det kristna budskapet. Men är det inte så att kristendomen är som mest sann mot sitt inner...

Bokomslag för Ordo missae : missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942-1967

Ordo missae : missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942-1967

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Om Pingströrelsen : essäer, översikter och analyser

Om Pingströrelsen : essäer, översikter och analyser

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Högkyrklighet och kyrkopolitik-kretsen kring svensk luthersk kyrkotidning

Högkyrklighet och kyrkopolitik-kretsen kring svensk luthersk kyrkotidning

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Ignatius av Loyola : Mästare i andlig vägledning

Ignatius av Loyola : Mästare i andlig vägledning

 • Häftad
  Svenska

Ignatius av Loyola kom att förändra Europa ochvärlden. Den andliga kraften i hans personliga omvändelse var revolutionerande och fortsätter att sprida sig än i dag. Med Ignatius liv som bakgrund beskriver Stefan Kiechle den andliga profil som komm...

Bokomslag för Soteria och gnosis : frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan

Soteria och gnosis : frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Prästmans dagbok

Prästmans dagbok

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Symbolon : om samspelet mellan tro, förnuft och handling

Symbolon : om samspelet mellan tro, förnuft och handling

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Bevarat

Bevarat

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Minnen av eld, dikter

Minnen av eld, dikter

 • Pocket
  Svenska

Den walesiske poeten R. S. Thomas (1913-2000) framstår alltmer som en av vår tids märkligaste religiösa diktare. Han har grundat sitt verk på en lång gärning som anglikansk präst på olika håll i Wales, företrädesvis i höglandets glesbygder och avl...

Bokomslag för Andliga övningar och tio brev

Andliga övningar och tio brev

 • Inbunden
  Svenska

Andliga övningar av Ignatius av Loyola har inspirerat många människor genom århundradena att i en djupt personlig relation lära känna Jesus Kristus och leva i hans efterföljelse. Sankt Ignatius verk kommer här ut i en ny, modern översättning som ä...

Bokomslag för Religion som resurs : existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv

Religion som resurs : existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv

 • Häftad
  Svenska

De senaste åren märks ett allt större intresse för religionens roll i ungas liv i medier och hos politiska aktörer. Ungdomsforskare har länge intresserat sig för förändringar i ungas värderingar, levnadsvanor och livssituation, och inom de religiö...

Bokomslag för Inför Guds ansikte - Bön och psalm för var dag

Inför Guds ansikte - Bön och psalm för var dag

 • Häftad
  Svenska

Inför Guds ansikte är en bönbok med stor och lättläst stil. Den innehåller en bön och en psalm för var dag plus en bibelläsningsplan. Bönerna präglas av innerlighet och är hämtade ur kyrkans rika böneskatt. Då ber man inte ensam utan är tillsamman...

Bokomslag för Gyllene legender

Gyllene legender

 • Inbunden
  Svenska

Legenda aurea är en historisk källa av förblivande värde. Den visar åskådligt hur medeltidens människor såg på helgonen, på deras liv, död och underverk. Var och en som intresserar sig för medeltida konst får här riklig hjälp att förstå de många s...

Bokomslag för Evangeliet på andra marker än i väst : om kristna trostolkningar från Afrika, Asien och Latinamerika

Evangeliet på andra marker än i väst : om kristna trostolkningar från Afrika, Asien och Latinamerika

 • Häftad
  Svenska

den 450 år långa Vasco da Gama-epoken är i stort sett över. Vad evangeliet går ut på, bestäms inte längre inom kristenheten i väst.Tyngdpunkten ligger numera utanför den nordatlantiska sfären. Där tar den kristna tron färg, form och smak ur jordmå...

Bokomslag för Liturgins poesi - poesins liturgi

Liturgins poesi - poesins liturgi

 • Inbunden
  Svenska

Den kristna gudstjänsten, har under hela sin långa historia lockat till att uttrycka innerlig tillbedjan, jublande lovsång och stilla förundran. Kyrkofäder, medeltida munkar och nunnor och mystiker, och ibland bara helt vanliga kristna, har ända f...

Bokomslag för Pilgrimens tidegärd

Pilgrimens tidegärd

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

Bokomslag för Luthers brev

Luthers brev

 • Häftad
  Svenska

Hur man än bedömer följderna av Martin Lutherslivsgärning, förblir han som person omöjlig attkomma förbi. Det är få, som varit så intensivt religiösa i ordets egentliga mening, så helt koncentrerade på människans relation till Gud. Detta är för ho...

Bokomslag för Om bönen

Om bönen

 • Häftad
  Svenska

Origenes (d 254) har mest blivit känd inför eftervärlden för sin enastående bibelkunskap och för sina djärva teologiska spekulationer. Men han var också en framstående förkunnare avevangeliets budskap och en andlig ledare för sina samtida. I hans ...

Bokomslag för Banbrytare I Pierre Teilhard de Chardin & Louis Massignon

Banbrytare I Pierre Teilhard de Chardin & Louis Massignon

 • Häftad
  Svenska

Louis Massignon (1883-1962) och Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) är två av 1900-talets märkligaste kristna gestalter. Med häpnadsväckande andlig och intellektuell djärvhet mötte de vad som har blivitkristendomens största utmaningar i det mod...

Bokomslag för John Henry Newman : hans liv och verk

John Henry Newman : hans liv och verk

 • Häftad
  Svenska

John Henry Newman katolsk teolog, författare, diktare och kardinal saligförklarades den 19 september 2010. Hans rika författarskap har med djärva grepp fört det teologiska tänkandet in i nutiden och visat på dess förenlighet med förnuft, vetens...

Bokomslag för Det vidgade hjärtat : om själens fortsatta väg mot glödande bön och ren kärlek

Det vidgade hjärtat : om själens fortsatta väg mot glödande bön och ren kärlek

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Artos Norma Bokförlag) hemsida, där det kan finnas mer information.