Artos Norma Bokförlag

Hittade 288 böcker från Artos Norma Bokförlag.


Bokomslag för Aplagårdar och klosterliljor : 800 år kring Vadstena klosters historia

Aplagårdar och klosterliljor : 800 år kring Vadstena klosters historia

 • Inbunden
  Svenska

Aplagårdar och klosterliljor berättar den märkligahistorien om Vadstena klosterträdgårdar. Samtidigtfinns också en klargörande skildring av klostretsbyggnadshistoria, berättelsen om kungapalatsetsom ödmjukades för att heliga Birgittas nyaklosteror...

Bokomslag för Med evig kärlek : daglig läsning

Med evig kärlek : daglig läsning

 • Inbunden
  Svenska

Få saker är mer oumbärliga för ett varmt andligt liv än regelbunden läsning. Ord som fäster tanken och hjärtat vid Gud kan, om de läses med eftertanke, ge liv, och liv i överflöd. Läsningen blir såväl födelseplats som växtplats för tron. Betrakte...

Bokomslag för Madame Guyon - En ton från himlen

Madame Guyon - En ton från himlen

 • Häftad
  Svenska

Madame Jeanne-Marie Guyon (1648-1717) var en katolsk mystiker i Ludvig XIV:s Frankrike som haft stor betydelse för olika andliga rörelser, inte minst bland protestantiska läsare. Madame Guyon ansåg sig vara en trofast Kyrkansdotter men blev i hög ...

Bokomslag för Väven

Väven

 • Häftad
  Svenska

väven ingår i serien »Andlig träning«, som är ett slags andligt »Friskis och Svettis«. Där finns också rad- bandet Frälsarkransen.Väven innehåller andliga övningar för varje vecka under året. De bygger på ett mönster för mognad som finns i den sto...

Bokomslag för Den ortodoxa kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

 • Häftad
  Svenska

Sedan Timothy Wares bok publicerades första gången för trettio år sedan har den i hela världen betraktats som den främsta introduktionen till den ortodoxa kyrkan. Det är en detaljerad presentation, skriven för icke-ortodoxa såväl som ortodoxa kris...

Bokomslag för Den brinnande kärleken ; Levnadsråd ; Själens förkovran

Den brinnande kärleken ; Levnadsråd ; Själens förkovran

 • Inbunden
  Svenska

Översatt och med förord av Bengt Ellenberger. Richard Rolle (d. 1349) är tillsammans med Julian av Norwich och författaren till Molnet bland de viktigaste gestalterna i engelsk medeltida andlighet. Vi möter en mystikers upplevelse av Guds kärlek f...

Bokomslag för Molnet : Icke-vetandets moln i vilket själen möter Gud

Molnet : Icke-vetandets moln i vilket själen möter Gud

 • Danskt band
  Svenska

Hur når man förbindelse med Gud? För förnuftet är han otillgänglig. Det lönar sig endast att söka honom genom kärleken, som har sin hemvist i viljan. Gud lägger själv ned i vår vilja begäret att förenas med honom. För intet gör han detta, utan någ...

Bokomslag för Gud - och intet mer

Gud - och intet mer

 • Häftad
  Svenska

Levnadsteckningar och brev från den mystika Flodbergkretsen En bok om en krets av "stilla i landet" som i sekelskiftets Stockholm vårdade det inre livet och sökte sig till den kristna mystikens skatter. Kretsens centralgestalter var Carl August Fl...

Bokomslag för Av predikan : homiletiskt kompendium

Av predikan : homiletiskt kompendium

 • Häftad
  Svenska

Med vår predikan har vi privilegiet och ansvaret att röra vid kyrkans livsnerv: »Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.« - Vår predikan behöver vårdas. Till den vården hör en reflektion kring den helhet som är homileti...

Bokomslag för Man & kvinna i Guds rike : en introduktion till Adrienne von Speyrs och Hans Urs von Balthasars liv och verk

Man & kvinna i Guds rike : en introduktion till Adrienne von Speyrs och Hans Urs von Balthasars liv och verk

 • Häftad
  Svenska

En biografisk studie om den katolska läkaren och mystikern Adrienne von Speyr och den ytterligt framstående katolska jesuiten och teologen Hans Urs von Balthasar.

Bokomslag för En ädel liten bok : Theologia Germanica i Martin Luthers utgåva : om livet i Gud som det präglar livet i världen

En ädel liten bok : Theologia Germanica i Martin Luthers utgåva : om livet i Gud som det präglar livet i världen

 • Häftad
  Svenska

Översatt och med inl. av Bengt Hofman. Teologia Germanica är en klassisk uppbyggelsebok ur den kristna mystikens skattkammare. Den skrevs anonymt i Frankfurt am Main på 1350-talet. Luther, som själv gav ut boken, hävdar att han ur den, näst efter ...

Bokomslag för Den andliga ängen

Den andliga ängen

 • Häftad
  Svenska

I slutet av 500-talet reser munken Johannes runt i den bysantinska kristenheten. Hans skildrig av samtidens heliga kvinnor och män räknas som ett mästerverk. Djupt uppbyggliga vittnesbörd varvas med roliga, häpnadsväckande, för att inte säga bisar...

Bokomslag för Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur

Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur

 • Inbunden
  Svenska

Per-Arne Bodin följer upp succén med Ryssland - idéer och identiteter med sin nya bok Kyssen iRyssland. Han skriver om skenavrättningen av Dostojevskij och hur terrorismen användes som vapen mot de sista tsarerna. Men läsaren möter även Pasternaks...

Bokomslag för Lex orandi - lex credendi : en kommentar till trosbekännelsen

Lex orandi - lex credendi : en kommentar till trosbekännelsen

 • Häftad
  Svenska

Lex orandi, lex credendi betyder »Bönens lag, trons lag«, det vill säga »Så som man ber, så tror man«. Denna bok är en kommentar till den Apostoliska och den Nicenska trosbekännelsen och tar sin utgångspunkt i sambandet mellan gudstjänst och tro. ...

Bokomslag för Pilgrimens berättelse

Pilgrimens berättelse

 • Inbunden
  Svenska

Ignatius av Loyola är en av den katolska kyrkans mest lysande gestalter. Höjd- punkten i hans växlingsrika liv inträffade 1540 när han tillsammans med Pierre Favre, Francisco Xavier och sju andra följeslagare grundade Jesu sällskap, vanli- gen kal...

Bokomslag för Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria

Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria

 • Inbunden
  Svenska

I denna bok ges en introduktion till denkristna kyrkans tusenåriga historia i Sverige.På ett grundläggande sätt beskrivs kyrkanssamspel med kulturliv, riksstyre och allmänidéutveckling samt hur hon har påverkatmänniskors handlingssätt och trosliv....

Bokomslag för Augustinus bekännelser

Augustinus bekännelser

 • Häftad
  Svenska

Augustinus Bekännelser, som här föreligger i den första oavkortade och tillgängliga svenska översättningen, är genom sin inte bara teologiska och andliga utan också filosofiska och allmänlitterära betydelse, tveklöst ett av de mest beundrande och ...

Bokomslag för Linköping : an introduction to the diocesan history

Linköping : an introduction to the diocesan history

 • Inbunden
  Engelska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Skapelsens frälsning : ekoteologi i miljö- och klimathotens tid

Skapelsens frälsning : ekoteologi i miljö- och klimathotens tid

 • Häftad
  Svenska

Har kyrka och kristen tro något bidrag att ge i arbetet för jordens räddning? Hur utformar kyrkan sin teologi, när de ödesdigra hoten mot jordens ekosystem, den därmed ökande hungern i världen och klimatkrisen sammantaget blivit samtidens största ...

Bokomslag för Ignatius av Loyolas teologiska profil : mellan riddarväsen, renässans och re

Ignatius av Loyolas teologiska profil : mellan riddarväsen, renässans och re

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Medeltidens lärda värld

Medeltidens lärda värld

 • Häftad
  Svenska

Nyutgivning av Anders Piltz´ lovprisade bok om Medeltidens lärda värld! I lättillgänglig form kan vi sätta oss in i de viktiga frågor som i åtskilliga århundraden sysselsatte alla bildade människor i Västerlandet. Det är den okända bakgrunden till...

Bokomslag för Brev från tystnaden

Brev från tystnaden

 • Häftad
  Svenska

Huvudpersonen i denna bok heter Carl Julius Dalmer. Han är min mors morfar, min mormors far. Han föddes 1841. Vid tidig ålder blev han döv. Därmed kunde han inte heller lära sig tala. Med den tidens terminologi var han »dövstum«. Som »dövstum« vid...

Bokomslag för Hans Brask : biskop mellan påvemakt och kungamakt

Hans Brask : biskop mellan påvemakt och kungamakt

 • Inbunden
  Svenska

Linköpings stift har bidragit med många namnkunniga personer till kyrkohistorien. En av dem, Hans Brask, var den siste katolske biskopen i Linköpings stift som fick sin utnämning bekräftad av påven. Han tillträdde som biskop 1513 och under 2013 fi...

Bokomslag för Den heliga Birgitta

Den heliga Birgitta

 • Häftad
  Svenska

"En av de bästa moderna böcker om Birgitta vi har läst. Helge Nordahl har på något sätt fått ett personligt förhållande till Birgitta och detta lyckas han förmedla. Som icke-svensk ser han henne med nya ögon. Vi rekommenderar den varmt" Birgittasy...

Bokomslag för Låt oss ses i din skönhet : kommentar till Johannes av Korsets dikt "Andlig sång"

Låt oss ses i din skönhet : kommentar till Johannes av Korsets dikt "Andlig sång"

 • Inbunden
  Svenska

Detta är en stor bok om kristen mystik av Wilfrid Stinissen. På sitt sedvanligt ödmjuka och samtidigtkraftfulla sätt förmedlar han central undervisning både om den kristna mystikens teologi och andliga vägledning. Andlig sång är Johannes av Korset...

Bokomslag för Svensk kyrka : en historik

Svensk kyrka : en historik

 • Inbunden
  Svenska

Hösten år 2029 avslutar den svenska nationalkyrkan sitt tolfte sekel. Det är en dramatisk utvecklingshistoria vi får följa i denna bok. Från kristningen på 800-talet, 1500-talets reformation över enhetskyrkan och upplysningens reformer och frikyrk...

Bokomslag för Pilgrimens berättelse

Pilgrimens berättelse

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Göm dig vid bäcken Kerit. Livet i Karmel

Göm dig vid bäcken Kerit. Livet i Karmel

 • Inbunden
  Svenska

Göm dig vid bäcken Kerit, i kärleken, säger Gud till profeten Elia, och därmed till varje karmelit, i Första Kungaboken 17. Hur detta skall ske har Orden under sin 800-åriga historia velat ge svar på. Under drygt tvåhundra år formades de unga karm...

Bokomslag för Bönen i den heliga Andes tempel : människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi

Bönen i den heliga Andes tempel : människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi

 • Inbunden
  Svenska

Den här avhandlingen riktar fokus mot Martin Luthers teologiska tänkande som det kommer till uttryck i hans förståelse av bönen. Fram träder en teologi som inte uttrycker sig polemiskt, utan istället formulerar den grundläggande samklangen mellan ...

Bokomslag för Latinska ord, citat och uttryck : för teologer och andra

Latinska ord, citat och uttryck : för teologer och andra

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa kyrkans troslära och andl

Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa kyrkans troslära och andl

 • Häftad
  Svenska

Efter 70 år av statligt påbjuden ateism och återkommande förföl­ jelser, har den Ryska Kyrkan under de senaste två decennierna ge­ nomgått en närmast mirakulös pånyttfödelse och förnyelse. I en ständig ström byggs och restaureras kyrkor, grundas n...

Bokomslag för Språk, tro och sanning hos Dostojevskij

Språk, tro och sanning hos Dostojevskij

 • Inbunden
  Svenska

Den värld vi möter i Dostojevskijs romaner ären värld där frågan om vad människor är skyldigavarandra lämnas öppen på ett smärtsamt ochchockerande vis, och det tycks inte finnas någonsäker plats från vilken vi kan konstruera ett tydligt moraliskt ...

Bokomslag för Predikningar I

Predikningar I

 • Häftad
  Svenska

Dominikanmunken Mäster Eckehart (1260-1328) räknas som västerlandets främste mystiker. Hans utomordentliga andliga erfarenheter kopplade till ett skarpt intellekt och en virtuos språkkänsla har gjort honom till en allmänt erkänd auktoritet och en ...

Bokomslag för Tro och verklighet

Tro och verklighet

 • Häftad
  Svenska

Vilken verklighet är det som den kristna tronhänvisar till och har sin förankring i? Naturligtvis finns det mer än ett svar på denna fundamentala fråga. Det som förenar de tre studierna i Tro och verklighet, som var för sig är fristående, är att d...

Bokomslag för Honung ur klippan : från bibeltext till själaspis

Honung ur klippan : från bibeltext till själaspis

 • Inbunden
  Svenska

En ny suverän bok av Anders Piltz!Det är en praktisk handbok för den som vill göra bibelordet till sitt dagliga börd. Här förklaras de traditionella sätten att använda Guds ord som vardagsföda: tidegärden, lectio divina, betraktelsen av mysteriern...

Bokomslag för Till kristendomens försvar : om John Gresham Machen och hans kamp mot liberalteologin

Till kristendomens försvar : om John Gresham Machen och hans kamp mot liberalteologin

 • Häftad
  Svenska

Kan Svenska kyrkan mista sin kristna tro?Många röster hörs i vårt land om vad man tror på i Svenska kyrkan. Vissa säger att man inte behöver tro på något alls, andra säger att Svenska kyrkan liksom alla andra kyrkor har en tydlig lära. Doc Kjell O...

Bokomslag för Kult, kultur och kontemplation : studier i svenskt medeltida kyrkoliv

Kult, kultur och kontemplation : studier i svenskt medeltida kyrkoliv

 • Inbunden
  Svenska

I denna bok handlar det om kristen spiritualitet och kultur i Sverige under medeltiden. Det är fråga om predikan för både klosterfolk och allmoge och om gudstjänstliv och högtstående liturgisk diktning - men det är också fråga om den intensiva Kri...

Bokomslag för Som brann där en eld : postilla för ett kyrkoår

Som brann där en eld : postilla för ett kyrkoår

 • Häftad
  Svenska

I sextiosex predikningar tar Peter Halldorf med oss på en vandring genom kyrkoåret, från Adventstiden till Domsön­ dagen. I formen av en postilla, som den gamla tidens prediko­ samlingar kallades, räcks oss Guds Ord att begrunda och inspireras av,...

Bokomslag för Att ge andlig vägledning

Att ge andlig vägledning

 • Häftad
  Svenska

En modern och redan berömd bok om att ge och ta emot andlig vägledning. De båda författarna har både psykologisk och teologisk skolning tillsammans med lång praktisk erfarenhet av att möta människor i andliga samtal. Boken har överallt fått mycket...

Bokomslag för Maria, en livsberättelse

Maria, en livsberättelse

 • Danskt band

Kyrkoåret förde mig till Maria. En av de två söndagar som tillägnats henne närmade sig, inkilad som en ljus parentes mitt i fastetiden, innan det Stora Dramat skulle utspelas. Men just där trädde hon fram, i en långt starkare roll än jag föreställ...

Bokomslag för Adam, var är du? : om människans hemkomst till sig själv

Adam, var är du? : om människans hemkomst till sig själv

 • Inbunden
  Svenska

Namnet Adam betyder Människa. Adam, var är du?är den första repliken i Bibeln, alltså en fråga, riktad till människan och alltid aktuell.Människan har efter 1900-talets erfarenheter ochi en svindlande teknologisk utveckling blivit alltmerosäker på...

Bokomslag för Inför din bild : ortodoxa ikoner

Inför din bild : ortodoxa ikoner

 • Inbunden
  Svenska

En stor presentbok, rikt illustrerad med strålande vackra ikoner.Monika Pohjanen är född och uppvuxen i Överkalix och återvände dit i mitten av 1970-talet efter ett antal år i Tornedalen och i Uppsala. På gården Sirillus har hon tillsammans med si...

Bokomslag för Till syndernas förlåtelse : perspektiv på beredelsen i mässan

Till syndernas förlåtelse : perspektiv på beredelsen i mässan

 • Häftad
  Svenska

Till syndernas förlåtelse är en rapport från ett seminarium kring syndabekännelse och avlösning i Svenska kyrkans nattvardsfirande. Frågorna om beredelsens plats, funktion och utformning behöver bli föremål för diskussion ur ett pastoralt perspekt...

Bokomslag för Antonios liv

Antonios liv

 • Häftad
  Svenska

Översatt, med inledning och kommentar av Samuel Rubenson och Tomas Hägg. Den helige Antonios var en av fornkyrkans viktigaste gestalter. Hans betydelse som förebild för ett heligt liv och för den rätta trons seger över villoläror kan knappast över...

Bokomslag för Katarina av Siena

Katarina av Siena

 • Häftad
  Svenska

Omslagsbild: Domenico Beccafumi, Katarina får sina stigmata, detalj, ca 1515. Pinacoteca Nazionale di Siena. v S

Bokomslag för Om den inre människan : bok III ur Den sanna kristendomen

Om den inre människan : bok III ur Den sanna kristendomen

 • Häftad
  Svenska

Bok 3 ur Den sanna kristendomen. Johan Arndt är förmodligen den mest inflytelserika förkunnaren och teologen i det lutherska fromhetslivet efter Luther. Han förenade den lutherska teologien med den medeltida mystiken och skapade därigenom en luthe...

Bokomslag för Heliga betraktelser : sacrae meditationes

Heliga betraktelser : sacrae meditationes

 • Inbunden
  Svenska

Översatt av Bo Sture Wiking med inledning av Bengt Hägglund. Johann Gerhards (1582-1637) Sacrae Meditationes är en av reformationstidens mest uppskattade betraktelseböcker. Avsikten med betraktelserna är att bringa själen till hälsa genom att förs...

Bokomslag för De apostoliska fäderna

De apostoliska fäderna

 • Häftad
  Svenska

De apostoliska fäderna är beteckningen på en rad kristna skrifter från tiden närmast efter apostlarna, ca år 90 till 150. Det är den äldsta kristna litteraturen efter Nya Testamentet. Tillsammans ger skrifterna en god inblick i den efterapostolisk...

Bokomslag för Den helige Ande i den kristnes personliga liv

Den helige Ande i den kristnes personliga liv

 • Häftad
  Svenska

Detta är den 4:e upplagan av denna innehållsrika lilla skrift. Det finns få motsvarigheter till det djup och den klarhet som denna skrift ger om Andens mysterium. Den är dessutom ett utmärkt exempel på god ortodox teologi.

Bokomslag för Vi skall se honom sådan han är

Vi skall se honom sådan han är

 • Häftad
  Svenska

Genom utgivningen av Vi skall se honom sådan han är, som kan sägas vara Arkimandrit Sofronys andliga självbiografi, finns nu tre av hans viktigaste verk i svensk översättning. De tidigare är Den helige Starets Siluan (1994), och Anteckningar om de...