Artos Norma Bokförlag

Hittade 288 böcker från Artos Norma Bokförlag.


Bokomslag för Ett år med Jesus, predikningar och samtal

Ett år med Jesus, predikningar och samtal

 • Häftad
  Svenska

Ny komplett upplaga med 8 nya predikningar och samtalBo Brander är en gudabenådad predikant. Hans djupa teologiska lärdom uttrycks i enkla och aktuella bilder, som gör att man hela tiden vill veta mer. Journalisten Göran Skytte ställer vetgiriga f...

Bokomslag för Serafim av Sarov

Serafim av Sarov

 • Häftad
  Svenska

Den helige Serafim föddes omkring 1760 och dog 1833. Han är en av den ryska ortodoxa kyrkans främsta andliga lärare som efter ett strängt asketiskt liv i ensamhet och tystnad framträdde både som profet och själavårdare. "Vi lever för att förvärv...

Bokomslag för Katekeser

Katekeser

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för ... och jag visste det inte! : kommentarer till den helige Benedictus regel

... och jag visste det inte! : kommentarer till den helige Benedictus regel

 • Danskt band
  Svenska

De flesta böcker som skrivits under historiens gång har försvunnit i glömskans djup. Deras tid blev kort. Men det finns undantag. Några förtjänar att kallas »klassiker«. De ingår i vår kulturs kollektiva minne, men läses ändå sällan. Andra åter lä...

Bokomslag för På ett litet men vilar ett helt millennium : andliga tal & privatfilosofisk mottagning

På ett litet men vilar ett helt millennium : andliga tal & privatfilosofisk mottagning

 • Inbunden
  Svenska

"Vi har ledsnat på surret i kyrkorna och på svamlet i terapisofforna och på lögnerna i gudlösa världsförbättrarideologier. Vi skulle vilja gå till filosofer, som man går till läkare - både i förebyggande syfte och för att söka bot för åkommor. Och...

Bokomslag för Makarios andliga homilier : urval

Makarios andliga homilier : urval

 • Inbunden
  Svenska

Boken som varit en klar källåder i hela kyrkans historia.Få texter har spelat en så stor roll i den kristna mystikens historia och få har haft en sådan ekumenisk spridning som Makarios andliga homilier, som här presenteras i urval. Med sitt starka...

Bokomslag för Ökenfädernas tänkespråk : Apophtegmata patrum : den alfabetiska samlingen i urval

Ökenfädernas tänkespråk : Apophtegmata patrum : den alfabetiska samlingen i urval

 • Häftad
  Svenska

Ökenfädernas tänkespråk är en samling korta berättelser om de tidiga kristna eremiterna i Egypten, Palestina och Syrien och deras andliga rådgivning. Här finns andlig vishet och erfarenhet utöver det vanliga. Boken har haft oöverskådlig betydelse ...

Bokomslag för Ikonens teologi

Ikonens teologi

 • Inbunden
  Svenska

2:a tryckningen av Leonid Ouspenskys oöverträffade studie om ikonens teologi och historia.Ikonens teologi är utan tvekan den mest djuplodande och grundliga boken om den teologiska bakgrunden för de heliga bilderna. Den visar hur teologin om ikoner...

Bokomslag för Stillhet och handling : det svenska kväkarsamfundets historia

Stillhet och handling : det svenska kväkarsamfundets historia

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Den fördolda verkstaden : själavårdande brev

Den fördolda verkstaden : själavårdande brev

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för De första jesuiterna

De första jesuiterna

 • Inbunden
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Brev om hopp i en uppbruten tid

Brev om hopp i en uppbruten tid

 • Danskt band
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Gud, var med oss alla. Förböner för kyrkoåret

Gud, var med oss alla. Förböner för kyrkoåret

 • Inbunden
  Svenska

En bok med kyrkans förböner. Boken inleds med en utförlig beskrivning om bönens plats i gudstjänsten med förslag för lekmäns medverkan. För varje söndag under kyrkoåret presenteras ett helt uppslag med förslag på gudstjänstens förböner.

Bokomslag för Rum i Talmud : talmudiska grundtankar och religionshistoriska utblickar

Rum i Talmud : talmudiska grundtankar och religionshistoriska utblickar

 • Häftad
  Svenska

Talmud avslutade på 500-talet den judiska urkundsbildning som påbörjades med den hebreiska Bibeln. Dess många volymer rymmer ursprungligen muntliga normer, läror, traditioner, civil- och straffrätt, som allt minutiöst nedskrivits och vårdats...

Bokomslag för Ortodoxi

Ortodoxi

 • Inbunden
  Svenska

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) är för svenska läsare mest känd som skönlitterär författare genom den bisarra romanen Mannen som var torsdag och detektivhistoriernaom Fader Brown. Men han var också en av sin tids flitigaste debattörer i press...

Bokomslag för Se ansiktet, 24 essäer om inkarnationens mysterium

Se ansiktet, 24 essäer om inkarnationens mysterium

 • Pocket
  Svenska

En dag ställde Jesus frågan till sina lärjungar: Och ni,vem säger ni att jag är? Sedan dess har kristna och icke-kristna försökt ge ett svar. I tusen år har kristendomen i olika gestaltningar varit den dominerande religionen i Sverige. I dag är in...

Bokomslag för Guds stad : de utfästa målen, bok IXX-XXII

Guds stad : de utfästa målen, bok IXX-XXII

 • Inbunden
  Svenska

Översatt av Bengt Ellenberger med förord av Bent Dalsgaard Larsen. För första gången kan vi nu ta del av detta utomordentligt berömda och inflytelserika teologiska verk. Bok 19-22 är de böcker i Om Guds stad som är de mest centrala för Augustinus ...

Bokomslag för Älska tappert : och andra essäer

Älska tappert : och andra essäer

 • Inbunden
  Svenska

Ylva Eggehorn skriver korta tankeblänk och längre essäer om kultur, samhälle och tro i »Älska tappert«. Titelessän har underrubriken »om problemet med de goda människorna« och handlar om modet att älska också efter kärlekens sammanbrott. När man n...

Bokomslag för De osedda dagar : om EFS identitet, framtid och historia

De osedda dagar : om EFS identitet, framtid och historia

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Judisk mystik : ur psykologisk synvinkel

Judisk mystik : ur psykologisk synvinkel

 • Häftad
  Svenska

Här presenteras på ett vederhäftigt och samtidigt lättfattligt sätt den judiska mystiken av en av vårt lands ledande forskare i mystik. Boken är del ett av en serie volymer som skall behandla mystiken i de olika religionerna.

Bokomslag för Hjärtats ro, om själens långa men hoppfulla väg till vila

Hjärtats ro, om själens långa men hoppfulla väg till vila

 • Häftad
  Svenska

Hjärtats ro fullbordar trilogin med texter av munkfadern den helige Johannes Cassianus. Det rena hjärtat utkom 2001, Det vidgade hjärtat 2002. Redan titlarna anger den högt spända bågen. Ingen hjälp för den som söker genvägar eller vill ta ut vila...

Bokomslag för Det står skrivet : med inblickar mellan raderna - Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

Det står skrivet : med inblickar mellan raderna - Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

 • Inbunden
  Svenska

De gammaltestamentliga gestalterna och händelserna får liv i dennabok. Texterna sätts in i sina litterära sammanhang i Gamla testamentet.I görligaste mån presenteras personerna i och bakombibeltexterna och de aktuella historiska sammanhangen. Svår...

Bokomslag för Det rena hjärtat. D. 1. : om själens djärvhet i kampen för hjärtats renhet

Det rena hjärtat. D. 1. : om själens djärvhet i kampen för hjärtats renhet

 • Häftad
  Svenska

Johannes Cassianus (död ca 430) är en av de viktigaste förmedlarna av de första kristna munkarnas erfarenheter. Bredvid Bibeln var han den kanske flitigast lästa andliga vägvisaren under gott och väl tusen år. Ett utdrag ur hans tex- ter som här f...

Bokomslag för Kamp med förnuftet : rysk kritik av västerländsk rationalism

Kamp med förnuftet : rysk kritik av västerländsk rationalism

 • Inbunden
  Svenska

Förnuft och rationalitet hör till den västerländska filosofins centrala begrepp. De är även viktiga kulturella markörer. När något beskrivs som rationellt indikeras ett godkännande, medan det motsatta anses vara problematiskt. Samtidigt kan den vä...

Bokomslag för Mellan ängel och best : människans värdighet och gåta i europeisk tradition

Mellan ängel och best : människans värdighet och gåta i europeisk tradition

 • Inbunden
  Svenska

Det handlar om rötterna till vår europeiska identitet, om människans frihet och värdighet men också om vår obegripliga förmåga till ondska. En efterfrågad bok!

Bokomslag för Bruken av Bysans : studier i svenskspråkig litteratur och kultur 1948-71

Bruken av Bysans : studier i svenskspråkig litteratur och kultur 1948-71

 • Inbunden
  Svenska

Bysans sagoland eller realitet? Främmande och obegripligt eller en lockande hemlighet? Under decennierna efter andra världskriget efterfrågades Bysans i skilda svenskspråkiga sammanhang. I tiden låg en ny rörlighet och Grek- land var det nya turi...

Bokomslag för Jordens salt : levnadsberättelsen om starets Isidor, prästmunk vid Getsemane-sketen

Jordens salt : levnadsberättelsen om starets Isidor, prästmunk vid Getsemane-sketen

 • Danskt band
  Svenska

Jordens salt är levnadsberättelsen om fader Isidor ( 1908), en av Rysslands sista stora staretser. Den är författad av staretsens andlige son, Pavel Florenskij, som var präst, religionsfilosof och framstående vetenskapsman. För Florenskij innebar ...

Bokomslag för Vägvisare till Santiago de Compostela : ur Codex Calixtinus

Vägvisare till Santiago de Compostela : ur Codex Calixtinus

 • Häftad
  Svenska

Santiago de Compostela i nordvästra Spanien är sedan medeltiden en av Europas mest kända vallfartsorter. Pilgrimerna kom vandrande från stora delar av Europa för att besöka aposteln Jakobs grav som enligt traditionen skall ha upptäckts där på 800-...

Bokomslag för Ökenfäderna

Ökenfäderna

 • Häftad
  Svenska

Palladios (ca 363-431) ögonvittnesskildring av de sällsamma asketer och berömda andliga personligheter som kallas Ökenfäderna är en märkvärdig läsning. Den anses vara synnerligen viktig både som en text i kyrkans liv och som källa för studiet av d...

Bokomslag för Psaltaren enligt Septuaginta

Psaltaren enligt Septuaginta

 • Inbunden
  Svenska

Septuaginta är den äldsta grekiska översättningenav Gamla testamentet som användes av detidiga kristna och idag är normerande för denortodoxa kyrkan. Den avviker ibland från denhebreiska texten, vilket anses bero på varianteri den hebreiska förlag...

Bokomslag för Äkta kristendom? Från fornkyrkan till vår tid

Äkta kristendom? Från fornkyrkan till vår tid

 • Häftad
  Svenska

I detta brett upplagda teologiska verk behandlarLars Thunberg frågan om vad som är kärnan, vad som kan kallas äkta, vad som skulle kunna beskrivas som huvudsumman av kristen tro. Författaren skriver i förordet: Syftet har förblivit detsamma: att s...

Bokomslag för Protestantism eller katolicitet? : om kyrkans väsen i en ekumenisk tid

Protestantism eller katolicitet? : om kyrkans väsen i en ekumenisk tid

 • Häftad
  Svenska

Två omtumlande föredrag om protestantismens situation i vår tid. Håller delar av den att fjärma sig från det vi numer kalla "Den stora kyrkliga traditionen"? Prof S-E Brodd och prof O Tjørhom är två av Nordens ledande teologer i ekumenik.

Bokomslag för Gudsseendet

Gudsseendet

 • Häftad
  Svenska

I översättning och med inledning av Birgit Helander. Nicolaus Cusanus (1401-1464) var en av tidens ledande kyrkoledare tillika med framstående författare inom mystikens teologi. I Gudsseendet försöker Cusanus leda läsaren i en praktisk handledning...

Bokomslag för Katekeser

Katekeser

 • Inbunden
  Svenska

Översatt, med inledning och kommentar av Per Beskow. Kyrillos var biskop vid Den heliga gravens kyrka i Jerusalem. Hans Katekeser är av stor betydelse för förståelsen av fornkyrkans teologi och gudstjänstliv. Här möter vi en rik utläggning av den ...

Bokomslag för Svenskt Patristiskt Bibliotek. Band III, Ur kyrkofädernas brev

Svenskt Patristiskt Bibliotek. Band III, Ur kyrkofädernas brev

 • Inbunden
  Svenska

Den tredje volymen i den unika serien med texter från fornkyrkan. Det är ett personligt och teologiskt möte med den tidiga kyrkans främsta gestalter. Breven ger både andlig vägledning, teologisk reflexion och inte minst retoriska och stilistiska u...

Bokomslag för Texter och citat i urval

Texter och citat i urval

 • Danskt band
  Svenska

Søren Kierkegaard är ett namn som de flesta känner till. Han citeras i många olika sammanhang. Men det är inte många som faktiskt har läst något av honom. Det beror delvis på att mycket av det han skrev inte finns på svenska. Det beror också på at...

Bokomslag för Lourdes : visionerna, källan, undren

Lourdes : visionerna, källan, undren

 • Häftad
  Svenska

En ny stor bok om staden Lourdes i franska Pyrenéerna, som varje år är målet för sex miljoner kvinnor och män i alla åldrar. Många av dem är sjuka eller gravt handikappade. Det var där som Jungfru Maria 1858 vid upprepade tillfällen uppenbarade si...

Bokomslag för Mysteriet : om ett förlorat leende, livets frågor och mässan

Mysteriet : om ett förlorat leende, livets frågor och mässan

 • Danskt band
  Svenska

Detta är en kärleksförklaring. Eller snarare två. Den första är till frågandet och sökandet kring livets grundfrågor. Den andra är till mässan som en djupt existentiell handling. Inte en tolkning av livet utan en handling för livet. Mässan är en s...

Bokomslag för Kyrkligt dokumentarium

Kyrkligt dokumentarium

 • Inbunden
  Svenska

Hur lyder Luthers 95 teser, och vad står det egentligen om påvens ofelbarhet? Vad har de senaste årens ekumeniska möten kommit fram till? Allt detta och mängder av andra viktiga kyrkliga dokument får du läsa om i denna unika och stora bok. Dokumen...

Bokomslag för Mässa i medeltida socken

Mässa i medeltida socken

 • Häftad
  Svenska

Hur firade man mässa en helt vanlig söndag i en helt vanlig församling i Sverige vid mitten av 1400-talet? Hur såg kyrkorummet ut, vilka föremål kom till användning? Vilken var församlingens roll i gudstjänsten? Dessa frågor får ett svar i denna b...

Bokomslag för Läkedom i Kristus : den helande församlingen

Läkedom i Kristus : den helande församlingen

 • Häftad
  Svenska

Jesus botade sjuka och gav läkedom för hela människan. Troligen gjorde hans botande större intryck på gemene man än hans undervisning. Idag när behovet av läkedom bara tycks öka vill Lillemor Hallin visa hur man kan gå i Jesu fotspår i vår tid. Bö...

Bokomslag för Gårdagens bröd

Gårdagens bröd

 • Inbunden
  Svenska

Enzo Bianchi berättar om livet förr och nu i en by i Piemonte i norra Italien. Underbara beskrivningar av långsam matlagning varvas också med tankar om ålderdomen, som han liknar vid en årstid i livet. Varje kapitel är några steg tillsammans med h...

Bokomslag för Bevis för den apostoliska förkunnelsen

Bevis för den apostoliska förkunnelsen

 • Häftad
  Svenska

Irenaeus av Lyon, död omkr år 200, är den mest betydande kristna författaren under etthundratalet. Bevis för den apostoliska förkunnelsen består av två delar. Efter en introduktion följer den första delen som handlar om den kristna trons grundear:...

Bokomslag för Den outgrundlige

Den outgrundlige

 • Häftad
  Svenska

Johannes Chrysostomos (349ca 407) var den tidiga kyrkans främstepredikant. Han hade inte bara en djup kunskap om Skriften, han var också väl tränad i retorikens konst, och hans predikningar utformades till verkliga mästerstycken. Det var inte utan...

Bokomslag för Filokalia II

Filokalia II

 • Danskt band
  Svenska

Filokalia är en samling texter, skrivna mellan 300- och 1400-talet av andliga mästare, vägledare och mystiker inom den Ortodoxa Kyrkan. Filokalia är de andligt nyktra fädernas kärlek till skönheten. En samling texter av de heliga Gudsbärande fäder...

Bokomslag för Det upplysta ögat : världen sedd genom den helige Efraim syriern

Det upplysta ögat : världen sedd genom den helige Efraim syriern

 • Inbunden
  Svenska

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims...

Bokomslag för Lektionarium

Lektionarium

 • Inbunden
  Svenska

Bibeltexter för mässor på vardagar, helgondagar, påsknatten samt vid andra särskilda tillfällen. Passionshistorien fördelad på tre röster. Utgivet Mikael Isacson på uppdrag av arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse - utskrivna bibeltexter för mäs...

Bokomslag för För livets skull : 52 övningar

För livets skull : 52 övningar

 • Inbunden
  Svenska

En bok med enkla övningar för att leva nära Gud och nära sig själv i vardagen. Författaren Magnus Malm säger om boken: »Det märks att Ulla Käll har lång erfarenhet av andlig vägledning. Hon vet att det enkla hjälper oss mot djupet. Här ger hon god...

Bokomslag för Credo : den kristna tros- och livsåskådningen

Credo : den kristna tros- och livsåskådningen

 • Häftad
  Svenska

Boken Credo skrevs som en lärobok åt det svenska skol- och universitetsväsendet. Enligt läroplanerna på den tiden, vid 1970-talets början, skulle läraren i religionskunskap jämföra kristendomen med andra aktuella livsåskådningar. Detta var anledni...

Bokomslag för Muslimsk mystik : ur psykologisk synvinkel

Muslimsk mystik : ur psykologisk synvinkel

 • Inbunden
  Svenska

Intresset för muslimsk mystik, sufism, har ökat avsevärt. Ur internationell synvinkel framgår det av ett tilltagande bokflöde, inte minst när det gäller nya översättningar till västeuropeiska språk. I Sverige har vi dock inte sett någon saklig, öv...