Nya Doxa

Hittade 19 böcker från Nya Doxa.


Bokomslag för Vad är vetenskap egentligen?

Vad är vetenskap egentligen?

 • Häftad
  Svenska

Nyare teorier inom vetenskapsfilosofin har rubbat den etablerade uppfattningen att vetenskapliga teorier kan rättfärdigas med att de härletts ur observationer och experiment. Utvecklingen har visat att denna syn på vetenskapen ofta är felaktig, än...

Bokomslag för Logik, filosofi och språk - Strömningar och gestalter i modern filososi

Logik, filosofi och språk - Strömningar och gestalter i modern filososi

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Den mognade sorgen : en treårsuppföljning av sörjande som mist en nära anhörig i plötslig och oväntad död

Den mognade sorgen : en treårsuppföljning av sörjande som mist en nära anhörig i plötslig och oväntad död

 • Häftad
  Svenska

Sorg förändras av tid. Kallenberg undersöker vad som finns kvar av sorgen i ett längre perspektiv hos dem som bearbetat och sörjt en förlust under första året.

Bokomslag för Teaitetos

Teaitetos


Att säga om en bok att den innehåller allt framkallar gärna viss skepsis hos den kritiske läsaren. Till det fåtal böcker som ändå förtjänar detta omdöme hör Platons Teaitetos. I denna välkända dialog framläggs alla de kunskapsteoretiska problem so...

Bokomslag för Nutida etnografi : Reflektioner från mediekonsumtionens

Nutida etnografi : Reflektioner från mediekonsumtionens

 • Häftad
  Svenska

Erfarenheter från etnografiskt fältarbete bland människor och medier i ett modernat köpcentrum. Ett antal teoretisk fält presenteras: cultural studies, etnografisk medieforskning, hermenutik och den reflexiva etnografins tradition. CD-skiva medföl...

Bokomslag för Världsmaskinen : Emanuel Swedenborg och naturfilosofin

Världsmaskinen : Emanuel Swedenborg och naturfilosofin

 • Inbunden
  Svenska

Naturfilosofen och bergsassessorn Emanuel Swedenborg var under en period engagerad i bergshantering och samarbetade med Christopher Polhem. David Dunér skriver om hur Swedenborg ansåg sig veta något om det som är osynligt och som varken kan erfara...

Bokomslag för Små platser - stora frågor : En introduktion till socialantropologi

Små platser - stora frågor : En introduktion till socialantropologi

 • Häftad
  Svenska

En koncis och lättillgänglig introduktion till socialantropologin, som ger en inblick i kulturens och samhällslivets vida spektrum av global variation. Små platser stora frågor vidgar, till skillnad från tidigare böcker i ämnet, perspektivet geno...

Bokomslag för Renhet och fara : En analys av begreppen orenande och tabu

Renhet och fara : En analys av begreppen orenande och tabu

 • Häftad
  Svenska

Som första bok i sitt slag blev boken uppgörelse med den tidigare förhärskande etnocentriska forskningen på området. Den har bidragit till förståelse för hur social ordning avspeglas i de skilda kulturernas sätt att se på renhet och smuts.

Bokomslag för Som dig själv : En inledning i etik

Som dig själv : En inledning i etik

 • Häftad
  Svenska

Boken följer det etiska tänkandets utveckling från den grekiska filosofin och den bibliska tankevärlden fram till idag, hos bl a Thomas av Aquino, Luther, Kant och Nietzsche. Den presenterar grundläggande etiska teorier och begrepp som kärleken ti...

Bokomslag för Den levande gudinnan : kvinnoidentitet och religiositet som förändringsprocess

Den levande gudinnan : kvinnoidentitet och religiositet som förändringsprocess

 • Häftad
  Svenska

Boken handlar om svenska kvinnor som kallar Gud för Moder och Gudinna och som använder gudinnemyter. Här diskuteras den process som leder fram till behovet av feminina gudssymboler: att kunna fördjupa sin religiösa tro utan symbolsystem genomsyrad...

Bokomslag för Modern politisk filosofi : En introduktion

Modern politisk filosofi : En introduktion

 • Häftad
  Svenska

Grundtankarna hos liberal, nyliberal, marxistisk och feministisk rättviseteori granskas, liksom den nyare amerikanska riktning som i Sverige kallats "gemenskaparna". Kymlicka ger i denna internationellt uppmärksammade bok sakligt men engagerat arg...

Bokomslag för Forskning och etiska koder

Forskning och etiska koder

 • Häftad
  Svenska

Olika aktuella forskningsetiska problem presenteras och speciellt diskuteras forskningsetiska koder, dvs dokument med etiska regler för forskning.

Bokomslag för Historia som domstol

Historia som domstol

 • Inbunden
  Svenska

Kan historiker bidra till ett mer rättvist minne? Under de senaste decennierna har det i många länder förts historiska debatter som påminner om rättegångar. Enskilda aktörer, ideologier, stater och hela kulturer har placerats på de anklagades bän...

Bokomslag för Teologiskt lexikon

Teologiskt lexikon

 • Kartonnage
  Svenska

Var och en som har läst teologisk litteratur vet hur oerhört omfattande den kristna terminologin är, och vilket hinder detta kan vara för den ovane läsaren. Inte minst är rikedomen på latin och grekiska termer en svårighet i en tid då de klassiska...

Bokomslag för Tro och vetande 2.0 : om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker : en liten bok om stora frågor

Tro och vetande 2.0 : om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker : en liten bok om stora frågor


Detta är en bok om den form av livsåskådning som brukar kallas Humanism. Boken orienterar den nyfikna läsaren om vad en modern, humanistisk och rationell livsåskådning egentligen innebär och vad den står för. Boken ger också några praktiska ver...

Bokomslag för Intimitetens omvandling : Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället

Intimitetens omvandling : Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället

 • Häftad
  Svenska

Den sexuella revolutionen; en suggestiv term. Men vad står den för idag? Hur uppstår sexualitet, och vilka är sambanden med de förändringar som har påverkat privatlivet på ett mer generellt plan?

Bokomslag för Handbok för ateister : en ateologisk betraktelse

Handbok för ateister : en ateologisk betraktelse

 • Häftad
  Svenska

Michel Onfray är idag den mest lästa och omdebatterade franske filosofen. Denna bok som utkom förra året har bara i Frankrike sålt i 200 000 exemplar och hittills utkommit i 9 länder. En av anledningarna till att han vunnit en bred publik är att f...

Bokomslag för Vad är religion? - en disciplinteoretisk metastudie

Vad är religion? - en disciplinteoretisk metastudie

 • Häftad
  Svenska

Beskrivning saknas från förlaget

Bokomslag för Vad är vetenskap egentligen?

Vad är vetenskap egentligen?

 • Kartonnage
  Svenska

Nyare teorier inom vetenskapsfilosofin har rubbat den etablerade uppfattningen att vetenskapliga teorier kan rättfärdigas med att de härletts ur observationer och experiment. Utvecklingen har visat att denna syn på vetenskapen ofta är felaktig, än...