Bokomslag för Skrifter. Bok 4, Parmenides ; Theaitetos ; Sofisten ; Statsmannen ; Timaios ; Kritias ; Filebos
Författare
Förlag Bokförlaget Atlantis
Format Inbunden
Språk Svenska
Utgiven
ISBN10 9173531359
ISBN13 9789173531351
Antal sidor 693

Skrifter. Bok 4, Parmenides ; Theaitetos ; Sofisten ; Statsmannen ; Timaios ; Kritias ; Filebos Platon

  • Inbunden
    Svenska

‘Skrifter. Bok 4, Parmenides ; Theaitetos ; Sofisten ; Statsmannen ; Timaios ; Kritias ; Filebos’ är en bok skriven av Platon och utgiven 2006 av Bokförlaget Atlantis i formatet inbunden.

Förlagets beskrivning:

Fjärde delen av Jan Stolpes nyöversättning av Platons samtliga verk omfattar sju dialoger, som alla tillhör författarens sena produktion. Flera av dem har en mera fackfilosofisk inriktning än texterna i de tidigare volymerna, och i många av dem kan man också se tydliga tecken på omorientering och kritisk prövning av tidigare ståndpunkter. I Theaitetos diskuterar Platon med Sokrates som språkrör vad kunskap egentligen är: här formulerar Sokrates också den berömda satsen att han är en barnmorska för själar som är havande med nya idéer. I Sofisten undersöker Platon vad det kan betyda att något inte är. Statsmannen utvecklar en samhällssyn med delvis andra utgångspunkter än i Staten, och i Parmenides genomför Platon en uppgörelse med en av den grekiska filosofins stora gestalter. I Filebos diskuterar man begreppet njutning.Timaios var länge den enda Platondialog som lästes i västerlandet, den har haft ett ofantligt inflytande i vår idéhistoria. Här utvecklar Platon sin bild av hur universum har skapats och av vilka grundelement alla varelser och ting är uppbyggda. I den korta avslutande Kritas berättas myten om riket Atlantis, som en gång ska ha sjunkit i havet.Jan Stolpe har skrivit ett utförligt förord och kommenterande noter. Varje dialog är dessutom försedd med en analytisk innehållsöversikt.


Butiker Hämtar priser...

Pris
Inkl.frakt
Leveranstid
Ooops! Vi kunde tyvärr inte hitta någon butik som säljer denna bok för tillfället.

Kommentarer

Ingen har kommenterat på denna bok ännu.