Anders Arborelius-böcker

Hittade 7 böcker med Anders Arborelius som författare.


Bokomslag för Edith Stein biografi - texter

Edith Stein biografi - texter

 • Häftad
  Svenska

En initierad biografi om den judiska filosofen som blev karmelitisk mystiker och martyr. Dessutom översättningar av några av hennes andliga texter.

Bokomslag för Trosmeditation

Trosmeditation

 • Häftad
  Svenska

Livet kan förefalla oss hopplöst splittrat och osammanhängande, ända tills vi hittar den nyckel som öppnar porten till tillvarons innersta. Då upptäcker vi till vår häpnad och glädje ett fördolt sammanhang, en djup samstämmighet, ett inre samband,...

Bokomslag för Spiritualitet - Andlig teologi

Spiritualitet - Andlig teologi

 • Häftad
  Svenska

Spiritualiteten - det andliga livets teologi - vill hjälpa oss att upptäcka den underbara trädgård där allt talar och sjunger om Guds skönhet. Där blir lära liv och teologi blir bön. Där utandas allt den Kristus-enhet som vi är skapade för. Där vä...

Bokomslag för Den brinnande pilen. Karmels mystik genom tiderna

Den brinnande pilen. Karmels mystik genom tiderna

 • Häftad
  Svenska

En antologi kan vara både lättläst och ytterst krävande. Lättläst om man vill nosa lite på innehållet och då och då läsa några små stycken. Krävande om man vill tränga ner på djupet och se sammanhanget bakom de till synes vitt skiftande avsnitten....

Bokomslag för Biskopens novisår : en bok av, med och om Anders Arborelius

Biskopens novisår : en bok av, med och om Anders Arborelius

 • Inbunden
  Svenska

Den 17 november 1998, utsåg påven Johannes Paulus II karmelitbrodern Anders Arborelius O.C.D. till biskop för Sveriges katoliker. Det var den katolska kyrkan som en gång förde evangeliet till Sverige. Biskop Anders är den förste inhemske katolske ...

Bokomslag för Anden : Gud här och nu

Anden : Gud här och nu


Vem är den helige Anden? Vad vill treenighetens tredje person, och vad innebär det för oss? När Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin, dessa två kyrkoledare, nu ännu en gång skriver tillsammans, träder de upp som vittnen och förebedjare för kyrk...

Bokomslag för Allt och intet : Johannes av Korsets liv

Allt och intet : Johannes av Korsets liv

 • Häftad

En biografi om Johannes av Korset. Det bästa sättet att lära känna och förstå den radikale mystikerns väg och verk är att möta honom i hans personliga livshistoria.